Manawydan Fórum

Úplná verze: [Pravidla] DL (dějové linii)
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Zde budu uvádět pravidla, které budou tvořit výjimku k ostatním pravidlům.

Pravidlo o PVP
V oblastech , kde se nachází svitky, je PVP povoleno i bez PVP flagu. Oblasti jsou pomocně označeny dlaždicemi, které vám oznámí, že vstupujete do oblasti, kde je PVP povoleno i bez PVP flagu (tedy bude se to posuzovat, jako by všichni PVP flag měli zapnutý). Většinou je to oblast už samotného "dungeonu", ve kterém se svitek nachází, tedy každý kdo tam vstoupí, tam vstupuje s vědomím toho, že může být zabit a okraden.

Pravidlo o RP
Dávejte si pozor na dodržování zásad RP. Budu háklivý na situace, kdy přes chat voláte o pomocníky -> "Pepo, dělej, pojď nám helpnout, sme v tom XX dungeonů, ale dělej" Pepa:"Jasný, hned tam jsem." -> Ano, pomáhejte si třeba domlouvat výpravu přes chat, ale opatrně. Případ jak ho popisuji výše, už není moc RP...

Jinak příjemnou zábavu Smile