Manawydan Fórum

Úplná verze: Změna systému známkování hráčů
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
S verzí servru 4384 (bylo restartováno) dojde k těmto změnám v systému hodnocení hráčů:


Známka bude jediná, za RP. (hodnocení "Quest" se ruší, skriptově se nevyužívalo)
Průměrná známka bude 3. (byla 4)

Hodnotit mohou pouze GM, časem i vybraní hráči.
Hodnotit lze pouze pozitivně, nebo negativně. (dosud se známkovalo 1-5)
Hodnocení vydrží 28 dnů. (dosud 35 dní s postupnou degradací známky)

Pozitivní hodnocení známku o stupeň zlepší, negativní zhorší. (dosud se známky průměrovaly)
Součástí hodnocení je povinné textové odůvodnění. (pro urychlení a zjednodušení žádostí o prověření)

Význam známky zůstává stejný, tj. má vliv na OnlineXP (1 = maximum, 5 = stopstav) a některé další věci (např. fame u smlouvání).
Zajímavá inovace. Je zkrácení platnosti krokem správným směrem?
Vzhledem k tomu že předtím byla známka 14 dní a pak se její vliv 21 dní zmenšoval tak ano.