Manawydan Fórum

Úplná verze: [Pravidla] Postavy na jednom účtu
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stále se nám tu množí případy přímého i nepřímého supportu postav v rámci jednoho účtu.
Předává se materiál, výrobky, peníze.
Takové chování poškozuje ekonomiku, interakci mezi hráči a zejména hardcore řemeslníky.

Od této chvíle (20. 4. 2009) je zakázáno:
- předávat si věci (včetně peněz) mezi postavami na jednom účtu

trest: smazání ekvipu + batohu příjemce, při opakování smazání dárcovské postavy
- používat jednu postavu na účtu pro zvýhodnění jiné postavy na stejném účtu
(např. vybití NPC jednou postavou, aby druhá mohla projít apod.)

trest: postih do zkušeností zúčastněných postav, při opakování smazání zúčastněných postav a týden BAN za porušování pravidel

Tyto pravidla není povoleno nijak obcházet, ani pomocí RP (ty postavy jsou bráchové!), ani pomocí obchodu (vždyť si to od něj koupil!).
Slouží také jako "simulace" hypotetického stavu 1 účet = 1 postava.
PRAVIDLA PŘEDÁVÁNÍ VĚCÍ A TRESTY ZA SUPPORT
Platí pro postavy na jednom účtu.

1, Zákaz předávání jakýchkoli předmětů nebo majetku mezi dvěma postavami.
- vztahuje se sem předávání přímé i přes několik postav. (Pokud se k vám dostane jeden menší předmět opravdu omylem tak trestání nebudete.. pouze varování, pokud ale omyl stane pravidlem trest vás nemine...) Věřte, že poznáme kdy je co omyl a kdy je co cíleným supportem!

2, Zákaz kupování předmětů od vlastních vendorů - ať už za jakoukoli cenu - toto pravidlo slouží jako zamezení jakéhokoli možného zneužití - je možné že zrovna někteří z vás by toto pravidlo nezneužily, ale je taky možnost že by se zneužívalo - absolutní zákaz tudíž bude snazší práci pro nás a pro vás to znamená že i když budete mít všechno řemeslníky na jednom účtu budete muset kupovat u jiných hráčů/řemeslníků - ekonomika není o pohybu peněz mezi postavami na vašem účtu, ale pohybem peněz mezi různými účty - (pro vás to může znamenat že u vás nakoupí někdo kdo, kdyby toto pravidlo nebylo, by nakoupil u svého vlastního prodejce...). Pravidlo je tudíž pro vyrovnané šance všem postavám!

- Problémům, které se tu v poslední době objevily zamezíte, pokud například cechovní sklady rozdělíte na truhly jednotlivých členů a pokud už tedy máte dvě postavy v cechu budete se inkriminovaným truhlám vyhýbat.. zamezíte tím problémům sobě i cechu

- Pokud dostanete varování, že na některé z vašich postav byl support, berte toto varování vážně, ať se vyhneme situacím, kdy i přes četná varování neuděláte nic pro to, aby se to neopakovalo, a pak se jen divíte a nadáváte za tresty, které jsou po zásluze vyšší

- Zamezení supportu je tu pro vás, pokud už dostanete trest nenadávejte, važte slova. Všechno se dá domluvit vyjasnit a v případě nesprávného trestu i vyřídit. Věřte, že i gm by byli moc rádi, pokud by se něco jako support podařilo plně zamezit a ušetřit tím čas na jiné věci.

- Log má vždycky pravdu, ať už budete vymýšlet výmluvy těch nejrůznějších druhů

Pár rad nakonec
Pokud máte sklony k supportu ve vlastním zájmu nezakládejte více postav..permaban je nevratný...

Pokud už máte řemeslníka a bojovníka - zamyslete se jestli je chcete mít v jednom cechu - právě z těchto pozic vznikají největší problémy - pokud přeci jen budete chtít používejte truhly

Tresty
Jsou závislé na množství předaných předmětů, jejich ceně a druhu.
Přímo předávání peněz je bráno jako velmi hrubý přestupek - trest se bude pohybovat v rámci ban na jeden, dva, tři nebo i více týdnů.

Předávání hmotných předmětů - podle množství, okolností a ceny - v rámci 3 až 20 dní bez expů až po týdny banu...

V případě, že vaše postava bude na max úrovni bude místo zastavení expů použito smazání batohu, banky, skladu...

Spojení více druhů trestů je také možnost...

Pokud se vyhnete suportu, budete mít kvalitnější hru, a pokud to budou dodržovat všichni, bude i větší oběh peněz….Zvětší se interakce mezi postavama a určitě budeme mít ze hry všichni víc...
V následujících dnech začnu trestat veškeré předávání věcí mezi účty se stejnými ip, které nejsou nahlášený jako duály! Pokud tedy hrajete s někým přes stejnou ip máte týden na nahlášení. Poté začnu trestat.
Jména účtů mi pište přes SZ nebo na ICQ a to i s vysvětlením daných duálů!
Tresty za předávání věcí mezi účty se stejnou ip budou v rámci mazání batohů až po ban podle množství.