Hodnocení tématu:
  • 1 Hlas(ů) - 5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Průvodce - Historie Manawydanu - Čtvrtý věk
#1
Vážení hráči a hráčky,
dovolil jsem si dopsat historii Manawydanu, kterou dříve sepsal Fujiwara s pomocí ostatních. Věřím, že potěší alespoň některé z Vás a využijete ji například ke zlepšení RP znalostí Vašich postav nebo jen k oživení vzpomínek. Konkrétně jsem dopsal události od roku 322 po 350(odděleno čarami, pokud starou část znáte). Pokud jste v této době hráli a účastnili se některých událostí, a nezdá se vám některý zápis jako přesný nebo kompletní, tak mě neváhejte kontaktovat například přes soukromou zprávu nebo přímo zde v tématu. Je možné doplnit i další události, pokud máte pocit, že tady chybí. Nezapomeňte napsat přesný rok, který chcete upravovat ať to nemusím hledat. Můžete mi i přes soukromou zprávu napsat jak jste spokojeni s aktuálním stavem světa ve smyslu politiky a NPC postav pod správou RT. Později bude téma promazáno a uzamčeno. Děkuji.
Čtvrtý věk

První století

1. rok
– Lidské obchodní cechy na důkaz své moci zakládají město Cyprona a skupují pozemky východně od ní.

16. rok
– Cyprona, Třetí velké město lidí je dokončeno a je ustanovena společná vláda obchodních cechů. Nyní existují 3 lidská království(Isharion, Thillská říše, Severní kmen a spolek nezávislých cechů – Cyproňané).

18. rok
– O Cyproně, neutrálním městě, se dozvídají i ostatní rasy a stěhují se sem, vzniká Velká rada, složená z obchodních cechů a zástupců jednotlivých ras, která má Cypronu řídit (rod Como-Scarba zde nikdy nevládl).

89. rok
– Začíná se objevovat záhadná hadí rasa Yuan-Ti.

Druhé století

159. rok
- Na trůn nastupuje král Robert Como.

198. rok
- Na trůn nastupuje Gotried Como-Scarba (poprvé se zde objevuje dědičný přídomek Scarba).

Třetí století

226. rok
- Na trůn nastupuje Roland Como-Scarba

259. rok
– Goren-Zar se nachází v obležení rasou Yuan-Ti a jejich spojenců jako jsou skřeti a horští obři. Podle všeho je podporuje bůh Myrkul.
- O pár měsíců později přícházejí na pomoc trpaslíkům orkové, spolu brání Goren-Zar před útoky.

Odhadovaná populace jednotlivých ras před vypuknutím Pohromy:
Elfové: 21 300
Orci: 12 400
Trpaslíci: 28 500
Gnomové: 11 200
Hobiti: 12 900
Drowové: 17 900
Lidé: 74 000


260. rok
- král Gabriel I. (Gabriel Como-Scarba) přebírá moc nad Isharionským královstvím po svém otci Rolandovi
Začátkem 268. roku
- V Královské magické akademii v Isharu dochází k nehodě, kdy nejspíše arcimág Khelben nějakým způsobem vyvolal ohnivého elementála s kterým se musel utkat. Tělo Khelbena se nenašlo, nejspíše díky požáru, který tehdy zničil část Akademie. Do funkce arcimága Akademie je jmenován Mir.
- Do dnešních dnů všechny národy více či méně v míru přežívají a staví svá sídla jak v jeskyních, tak v lesích, z kamení, oceli či dřeva.

262. rok
- Umírá král Eldamaru Antaan (zabit orky), vládu po něm přebírá jeho žena Geleath.

263. rok
- Narodil se nový princ Eldamaru.

268. rok
- Počátek Pohromy (též Bolest - Jev, který připravoval všechny o rozum), postihnutí celého světa s výjimkou Isharu(avšak po tři dny zde byla Bolest taky viz níže), jeho blízkého okolí, části Podtemna, Severních kmenů a části hlavního města Thillské říše. V Isharu byla Bolest po tři dny - označováno jako Dny šílenství (zvířata útočila bez rozmyslu), lidé se zabíjeli navzájem a páchali sebevraždy. V Isharu pak propukl hladomor a epidemie - což způsobilo obrovské ztráty na životech a morálce. Pozdeji se průzkumem zjistilo, že síla bolesti roste se vzdáleností od Isharu (později to vysvětluje fontána v Isharu). Šlechta i královská rodina žije relativně v bezpečí izolovaná v hradu, v této době umírá králova těhotná žena Magdáléna - od té doby se král víceméně uzavíra před okolím. Sir Herold z Alderie zabijí svoji rodinu i sebe, jak to bylo v té době docela běžné. Kompletně vyrabován celý Isharský hrad (Královská pokladnice, klenoty, šperky, relikvie).
- Jistý kronikář Constantine popisuje stav v Isharu, všechny rasy (kromě drowů) si navzájem pomáhají - začíná nový začátek Manawydanu. Přeživší elfové, trpaslíci, gnomové a dokonce i orkové se stahují do Isharu, který nyní přijímá tisíce raněných a šílených bytostí.
- Vzniká skupina Saara Tirnor Vanwalion - skládají se z přeživších elfů. Elfové získávají jako dočasný domov srub na sever.

Odhadovaná populace jednotlivých ras po Pohromě:
Elfové: 1 300
Orci: 800
Trpaslíci: 1 500
Gnomové: 500
Hobiti: 4 900
Drowové: 5 700
Lidé: 14 000

269. rok (rok rasové reformy = Rok znovuzrození)
- Tohoto dne proběhl sněm v přítomnosti zástupce královské rodiny. Král Gabriel žije, ale je nemocný (nejspíše po duševní stránce). Město Ishar spravuje starosta Bartoloměj. Mág Mir svolává a sjednocuje mágy v nově založeném spolku kouzelníků a alchymistů - Arcanum. Nadále se věnuje svému spolku a je nahrazen ve své funkci v Královské akademii. Způsob vedení v Královské magické akademii se následně transformuje do současné podoby.
- Kněz Menethir obnovuje Helmův chrám.
- Hobitka Feliza se stává opatrovatelkou hobitů.
- Trpaslík Gerg měl proslov o jednotě trpaslíků a gnomů.
- Orkové se zatím nedokázali domluvit na žádném kmenovém vůdci.
- Obléhání Isharu kultisty (byli odraženi).
- V Isharu je královský mág Gorian - vzniká spolupráce s cechem Arcanum, kteří mají na práci zjišťování informací o Bolesti.
- Města jsou plná utečenců, jiná jsou vylidněné a v Manawydanu vládne chaos.
- Tohoto dne proběhl první velký sněm trpaslíků. Zvolen Darvás, učenec, pěvec a historik na post vůdce trpaslíků. Bohužel ke konci roku však umírá.

270. rok
- O Cypronu se nikdo moc nezajímá a nestará, celkový stav v Manawydanu je špatný. Odhaduje se, že zhruba od tohoto období se zde začínají shromažďovat skupiny, které by jinak nebyly v Isharionském království vítané. Zloději, podvodníci, vrazi, nekromatni a podobní. Tento stav trvá až do roku 286, kdy začíná Boj o Cypronu.
- 27.Toru tohoto roku vzniká cech Bratrstvo se sídlem v Isharu.

272. rok
- V Arcanu pod vedením arcimága Mira se poprvé úspěšně podaří provést hromadné teleportační kouzlo.
- Formální předání(za přítomnosti chorého krále Gabriela a královského mluvčího Goryana) královy moci do rukou Rady města Isharu, král Gabriel má však stále právo veta. Ishar se začíná zvedat z prachu a pomalu se začíná obnovovat pod vedením Bartoloměje.

273. rok
- V isharských vodách objevena loď kapitána Eatona, jež dle všeho připlula z ostrovů, na kterých není Bolest. Samotný koráb, později dotažený do doků, je velmi poškozený a více než polovina posádky je mrtvá. Dle kapitána Eatona seslal kdysi Linse-Sarga na jejich území velkou tmu, aby zasel do srdcí tamních obyvatel strach, jenž poté přetavil v nástroj k jejich ovládání.\\Na městské rádě se objevují dva muži, Terence a Conrád, kteří byli vyslání z královského hradu, aby Eatona zatkli. Město však jejich požadavky odmítá. Na velké radě v královském hradě, jíž předsedá králův zmocněnec Terence, Rimoy Agarnish obviňuje Conráda (též zvaného Kerrsten), Terencova společníka, ze zrady a uctívání Linse-Sargy. Na též radě se další z vyznavačů Linse-Sargy pokouší Terence otrávit. Pokus končí neúspěchem, travič umírá a Kerrsten uniká.
Kapitán Eaton se stal obětí intrik lorda Ifrina de Aloriniel. Byl zatčen za pirátství a jeho loď zabavena. Při zatčení je napaden starosta Vilhelmovic Glumík Jedlička.
- Probíhá obnova Helmovy církve v Isharu.
- V Arcanu začíná s prací schopný alchymista Shunnar.

274. rok
- Skupina kolem Rimoye Agarnishe, Raknaie Narma a Glumíka Jedličky podplácí královského úředníka Terence, získává od něj sadu převleků a vysvobozuje polomrtvého Eatona ze sídla Ifrina de Aloriniel. Eaton brzy na to opět mizí.
- Zrádný Kerrsten, dříve známý jako Conrad, byl dopaden a zabit
- V Isharu se objevuje jistý muž - měňavec. Valerie a Mir doufají, že by jej mohli použít proti Ifrinovi. Je však později oběšen. Měňavec je zvláštní bytost schopná brát na sebe podobu tvorů, s kterýma se setkal. Brzy po svém objevení byl ve městě stíhán nejspíš pro různé zločiny nebo prostě jen pro svou schopnost.
- Dohoda s orčím náčelníkem Nazgelem → za zbraně a zbroj, slíbena pomoc při získávání Goren-Zaru zpět.
- Skupina kolem Rimoye Agarnishe naráží na zástupce agresivní, hmyzu podobné rasy gigantů, mířícího k městským branám; později vyšlo najevo, že se jednalo o průzkumníka, značícího pachovou stopou cestu celé armádě svých soukmenovců. Po počátečních úspěších jsou obránci zatlačeni stále sílícími útoky až za hradby města. Raknai Narmo spolu s Glumíkem Jedličkou pořádají vojenskou poradu, ke které se připojuje i Rimoy Agarnish, Karlos z Bratrstva a Moradinův kněží Gerg, zástupce trpaslíků ze svatyně. Raknai prosazuje nutnost zesílení obrany Vilhelmovic a na severním mostě necháva zbudovat obranný val, kde zanedlouho dochází k velké bitvě.
- Rada prosazuje nutnost zbudovat val na rozcestí u skal, severně od Isharu.
- Glumík Jedlička, Mir z Arcana a trpaslík Faust podnikají výpravu k jisté studni u Cyprony, skrz kterou sestupují do podzemí, kde nalézají očekávané rejdiště mravenců. Při průzkumu objevují množství těl a také něco, co považují za pašerácké doupě. Při obraně valu je zajat trpaslík Kern a odnesen do tak řečeného mravenitě, kde je vyslýchán tamní královnou, a také vrchním mágem. Kern začíná mravencům stavět provizorní katapult, který však v pravou chvíli dostatečně poškodí a znemožní jeho funkci. Během stavby je napaden dospívající královnou, kterou zabije a její tělo ukrývá. Do zajetí se dostává i Moradinův kněz Gerg, který skrze moc svého boha dostává sebe i svého přítele na svobodu.
- Tvrdé boje u valu na rozcestí.
- Valerie se stává isharskou soudkyní.
- Mravenci se podkopávají prve pod valem, později i pod hradbami, a tvoří množství podzemních chodeb, které se obránci snaží zasypávat. Útočníci ustupují, jelikož jsou napadeni černě zbarvenými zástupci vlastní rasy, černými mravenci. Zdá se, že černě zbarvení tvorové jsou daleko inteligentnější a dokáží hovořit lidskou řečí. Rimoy Agarnish, Thindan Lithael, Varous Vermi a Kern se snaží proniknout do podzemí, nicméně vchod je zablokován, ba co víc, na skupinu se zřítil strop a Varous byl zajat.

275. rok
- Glumík Jedlička podléhá zraněním, která utržil při obraně Vilhelmovic.

276. rok
- Arcanum se začíná více zajímat o Podtemno, dokonce podnikají do těchto míst výpravy.
- Trpaslici splnili jistou část jejich dohody s orky.

277. rok
- Podivné černé bytosti v Isharském podzemí, Sigfridova fontána.
- Král Gabriel byl spatřený strážným ve hradě, od Pohormy nevychází a je považován za nemocného, podle popisu strážného se ale těší dobrému fyzickému zdraví.
- Král vychází z hradu a promlouvá k obyvatelům Isharu.
– Historicky první Isharský jarmark.

278. rok
- Příslíbení pomoci trpaslíkům od elfů.
- Postavení prvního golema (trpaslíky).
- V Arcanu vynalezli lektvar proti Bolesti pod vedením Shunnara.
- Arcanum jedná s drowy o výměně vody ze Sigfridovy fontány za květy Tilaronpus Alinus, dokoce dochází k setkání, ale výměna nakonec neproběhla.
- Po Královském území jezdí králův posel a roznáší zprávy krále Gabriela, toho dne byl přepaden a umírá.
- Ven vychází informace o jistém Brutovi, který je následně zavolán ke králi Gabrielovi - a vede výpravu do podtemna na schůzku s drowí šlechtičnou Irgnch Irsch. Došlo k poklidné výměně královské listiny a černé truhlice od drowky. Téhož dne sestupuje král Gabriel v doprovodu Brutovy družiny do Isharských stok, setkávají se zde s nepřátelskými černými bytostmi. Výprava končí Brutovou zradou (a smrtí), do pramenu pod fontánou vylévá tekutiny z flakónů, což nikdo nečekal - vyvolalo to silné otřesy země. Tyto otřesy poničily sídlo Arcana, které muselo být později opraveno. Na povrchu se setkávají s černou bytostí, která se představuje jako Karnch'zach - ten jim říká, že je možné porazit Bolest. Isharská fontána je poslední bod, který se musí ochránit, jinak Bolest zničí i Ishar. Objevuje se informace o démonovi Tchirstichovi (ten je poražen až v roce 292), který má chrám v sopce - začíná zde úkol pěti svitků, které dokáží vyvolat portál do démonova chrámu.

279. rok
- Útok černých bytostí na orčí pevnost.

280. rok
- Výprava za svitkem (Valerie, Eržika - využívá se zde lektvar proti Bolesti). Černá brána a cesta do podzemí, jeskyně plná krápníků, nepřátelské černé bytosti.

282. rok
- Získání ztraceného prvního zákoníku Isharského, sepsaného první Radou v roce 272. Kontakty s drowy na povrchu prakticky ustaly, zjišťuje se, že vchod do Podtemna je zavalený. Na věřejnost se dostává informace, že v Podtemnu propukla Bolest a drowové nežijí.
- 2. Isharský jarmark.

284. rok
- Vzniká společenství G.O.R.A.
Mezi dlouhodobé cíle GORA patří podpora a ochrana Isharu v dobách míru i případných válek. Rozšíření GORA do dalších měst po posunutí Bolesti, s čímž souvisí podpora města při získání svitků, poražení démona a dokončení rituálu nutného k posunutí hranice Bolesti. Dále se spolek snaží o stabilní místo na trhu obchodu a konkurenceschopnost v Isharu i dalších městech.
- Založení Normeku (sdružení trpaslíků a gnómů za účelem spolupráce a zisku domoviny).

286. rok
- Vzniká cech Semper Fidelis (Eržika Nitková) se sídlem v Isharu.
Mezi hlavní cíle spolku patří obnova Cyprony na žádost krále Gabriela, zajištění severovýchodní oblasti za hranicemi Isharionu, rozvoj poskytování statků a služeb veřejnosti.
- Král vyhlašuje takzvaný Boj o Cypronu. Jeho slovy: „Ten kdo pozvedne Cypronu z prachu a pozvedne ji k její bývalé slávě ji smí podržet ve svém vlastnictví, stejně jako půdu kolem ní.“
– Otevřena Síň slávy
- Průzkumníci se vrací z oblasti Cyprony, město nalézají zabarikádované a most pobořený.
- Semper Fidelis se probojovává k cypronskému mostu a odhaduje škody.
- Semper Fidelis se oficiálně zapojuje do cypronského konfliktu. Normek opravuje cypronský most, ten je však vzápětí zavalen. Následné měsíce jsou naplněny boji s nepřáteli z blízké osady, obléhání bašty uchvatitelů a odstraňováním balvanů, blokujících most. Semper Fidelis a Normek uzavírají alianci.
- GORA se oficiálně zapojuje do cypronského konfliktu.
- Proběhl boj s démonem (mág Ragiowan tehdy pomocí svitků vyvolal portál z dolu u Bratrstva do hlavního sídla démona, který byl bez větších problémů poražen).
- Semper Fidelis nechává lehnout popelem přístav u osady a ochromuje tak zásobování.
- Dobyvatelé v čele s Kristiánem Akkonským obcházejí skrze mělčiny Cypronu a obhlížejí její východní opevnění.
- Gerg, cechmist cechu Normeku, se pokouší vyjednávat s vůdci Cyprony, snažíc ze získat volný přístup k oblasti za Cypronou, resp. ke Goren-Zaru.
- Rozdrcení obránců cypronské osady, stejně jako skupiny nekromantů, jež jim přišla ku pomoci.
- Osada u Cyprony se pozvolna mění v mocenskou základnu dobyvatelů.

287. rok
- Cypronští podnikají masivní protiútok, proráží obležení a vedou své meče až k Isharu, kde jejich řady rozráží až Semper Fidelis spolu s dalšími dobrodruhy. Bojiště poctila svou přítomností taktéž Luciana z Kareldu.
- Arcanum získává hvězdný kámen.
- Dobyvatelé oslavují dobytí cypronské osady. Valerie a Adria Hawke se při svém pokusu o špionáž stávají nakrátko vězni v Cyproně. Následný útok obléhatelů na brány města nicméně vytvořil dostatečný zmatek na to, aby dokázaly uniknout.
- Vysvěcení sochy Corellona v zahradě elfského srubu.

288.rok
- Valerie uskutečňuje svůj olbřímí projekt v podobě vytvoření podchodu pod průlivem, dobyvatelé tak konečně získávají přístup na druhý břeh.
- Valerie, společně s Irethem, Grindelem, Kristiánem a dalšími začínají obléhat východní bránu, což spočívá zejména v systematické ničení obranných valů.
- Úspěšná zteč východní brány a následný vpád do města. Velkého frontálního útoku se mimo jiné zúčastnil Ireth, Grindel a Kristián Akkonský, dále Richard Temnosvit, Brog Lukostřelec, Kojak z Bratrstva a Regiowan. Během boje obránci využívali tajuplného metacího stroje a taktéž zotročených mláďat bájných chimér.
- V Isharu se objevuje trpaslice Regina, sběratelka pokladů a artefaktů, a vzápětí vypisuje odměnu na získání jistého vzácného pláště, jenž měl být toho času v držení temného rytíře. Skupina dobrodruhů, čítající mimo jiné Kristiána Akkonského, Richarda Temnosvita, Kojaka z Bratrstva, trpaslíka Gerga a později také elfa Avelliona, následuje vodítek, kterých se jim dostalo od Reginina kontaktu v akademii mágů. Takzvané Ebnovo kladivo i hvězdný kámen, potřebné pro vyvolání portálu, vedoucího za kýženým artefaktem, byly získány na dalekém severu - prvý byl vyrván z mrtvých rukou nekromanta z jezerní tvrze, druhý pak vyzdvižen z prastaré hrobky, vybudované pomocí drowů a strážené obřím pavoukem.
Po návratu do Isharu dochází mezi dobrodruhy k rozkolu; Kristián, Richard a Avellion začínají mít jisté pochyby o důvěryhodnosti svého kontaktu v Akademii, zatímco zbývající členové skupiny se přiklání na stranu kouzelnice, která vzápětí pomocí kouzel své oponenty uvězní a za nečinného přihlížení Gerga i napadá. Přívrženci čarodějky vchází do portálu, druhá strana je tam pomocí čar vtažena. Artefakt je nicméně nakonec získán. Kristián a spol. se obořují na Reginu, ta svaluje vinu na jistého tajemného muže z knihovny.
- Richard Temnostvit získává informace stran Ebnova kladiva, hvězdného kamene a také indentity záhadného muže, jenž v minulých dnech způsobil skrze Reginu a její spojku tolik rozruchu.
- Regina vpouští dobrodruhy do své pevnosti v Severních horách a seznamuje je s dalším úkolem: získat zařící prst zlatého golema, nalézajícího se v krajích východně od Cyprony. Na výpravu vyráží pod velením Kristiána Akkonského Eržika Nitková, Brog Lučištník, hobit Jára, mág Oswald a Cornelie z Bratrstva. Později se připojují Inara s Richardem. Samotná lokalizace golema se nakonec ukázala obtížnější, než samotný boj, nicméně po několika hodinovém hledání výprava úspěšně plní svůj úkol a vrací se zpět do pevnosti.

289. rok
- Cypronští využívají situace a bez boje získávají opevněný tábor, který dobyvatelé zbudovali jako svou baštu přímo za západní branou, uvnitř městských hradeb. Dobyvateli zbudované beranidlo, namířené na masivní mřížoví západní brány, se dává do pohybu - a to pod taktovkou Kristiána Akkonského, za účasti Richarda Temnosvita, Inary, Lothara, Magnuse, Gerga, Torlofa a taktéž Terezy Černovírové. Po prolomení brány následoval úspěšný útok, vedený na město ze dvou světových stran, tedy z východu a západu.
- Hostrish Zlatokůpek plní pro Reginu blíže nespecifikovaný úkol, načež je chabě odměněn a vyveden. Vzápětí sleduje, kterak pevnost lehá popelem a trpaslice spolu se svými kumpány odchází na sever.
- Cypronští znovu získávají pod svou kontrolu tvrz dobyvatelů, kterým se ji tentokráte však už nepodařilo získat protiútokem zpět.
- V Isharu vchází ve známost Lady Luciana z Kareldu (sestra Elizabeth a menželka Krischana Kareldského). Pomáhala při obraně Isharu před bandity. 8. Toru, 289. roku
- Cypronský konflikt, který na drahný čas takřka umlkl, ze znovu rozhořívá, když jej Kristián Akkonský veřejně povyšuje na úroveň svaté války a boj za Helmovu věc.

290. rok
- Arcanum navrhuje výrobu antimagické truhly k uložení Hvězdného kamene, ten jinak při kontaktu s magickým kruhem vyvolával otřesy.
- Cyprona je konečně dobyta a začíná její přestavba. Pouze Semper Fidelis bojovali až do konečného dobytí Cyprony. Proto jim král Gabriel udělil právo na správu Cyprony. Tady je historická nesrovnalost, protože rod Como-Scarba nikdy území Cyprony nespravoval ani zde nevládl. Dost možná tím král Gabriel (popřípadě machinace v Radě) využil situace a podpořil bez odporu vzniknutí „narazníkového“ území a takticky ho dal do správy jinému cechu.
Jako vůdce Cyprony je zvolen Kristián Akkonský.

291. rok
- Budova Arcanum je poškozena díky otřesům vyvolaným hvězdným kamenem, práce na výrobě antimagické truhly se urychlují jak jen to jde, cechovní budova se opravuje.

292. rok
- Hvězdný kámen je odcizen z cechu Arcanum.
- Cyprona je napadena armádou nemrtvých v čele s démonem, Cyprona se ubránila.
- Tchirstich, tvůrce Bolesti je poražen.
- Kněz Gerg byl donucen opustit pozici správce Moradinovy svatyně v Isharu. Jeho následovníkem se stal trpaslík Fenek. Téhož roku zavražděn trpasličí král Zlota Zlotassona.

293. rok
- Arcanum podniká útok proti pevnosti banditů za Cypronou, pevnost dobyta, ale Arcanum muselo ustoupit jelikož přišly velké posily a pevnost získaly zpět.
- Pohřeb krále Zloty Zlotassona.

294. rok
- Pokračuje dění okolo hvězdného kamenu.
- První ssharsko-cypronské klání

295. rok
- Odhodlání v království klesá, probíhá druhá oprava sídla cechu Arcanum. V Isharu se otřásá zem, nejspíše díky výzkumu hvězdných kamenů.
- Probíhá konflikt z historie známý jako „kamenná pevnost“, Bratrstvo spolu s orky kmene Gruumshova krev pomáhají vyzbrojit pevnost banditů. Chystají léčku proti cechu Semper Fidelis (účast i části Arcana), který se snaží o další rozšíření území východně od Cyprony. Nějakou dobu předtím probíhá sněm elfů, kde se právě cechy Semper Fidelis a Bratrstvo nepohodnou z čehož nejspíše vychází celý konflikt.
- Došlo zde k velkému konfliktu, kde Cypronské jednotky (a spolek Semper Fidelis) utrpěly těžké ztráty a musely ustoupit.
- Kristián Akkonský je prohlášený za nezvěstného, následně vedení Cyprony přebírá Eržika Nitková.
- V Isharu odstupuje paní Černovírová z funknce starostky, chvíli poté jsou vyhlášené volby. Objevuje se podezření z machinací. Nakonec vyhrává elf Colwyn Hawke.

296. rok
- Zákaz vstupu cechu Normeku do prostor svatyně (v trpasličím dole u Isharu). Gerg proklíná Fenka moradinovým hněvem.
- Umírá Isharionský Lord Ifrin de Aloriniel (přezdívaný temný) a předává majetek svému synovi Lationovi.
- Lord Lation de Aloriniel (uctívač Linse-Sargy?) pořádá soubojové klání za účelém získání členů do jeho družiny.
- Do vedení Semper Fidelis se opět dostává Eržika Nitková (předtím Valerie).
- První střetnutí s obry.
- Tohoto dne podniká Isharionské království a Cypronské vévodství odvetný útok proti Bratrstvu a kmenu Grummshova krev. Útok byl neúspěšný, snad i díky úniku informací z království. Nebo jen král a vévodkyně uvolnili malý počet jednotek.

298. rok
- Fenek Zuřivec záhadně zmizel. Gerg se opět ujímá vedení svatyně.
- Tento rok je poražen vůdce obrů.

299. rok
- Objevení hadího démona (jeho přisluhovači ovládali obry). Domluven obchod za informace ohledně Bolesti.

Čtvrté století

300. rok
- Arcimág Mir, vůdce cechu Arcanum, pozastavuje svoje působení. Kvůli tomu je Arcanum na mrtvém bodě.

301. rok
- Vzniká řád Měsíční čepele se sídlem v Isharu a s cílem vymýtit Bolest.

302. rok
- Zaniká společnost G.O.R.A.

307. rok
- Uskutečnění obchodu s hadím démonem - získány první informace o amuletech proti Bolesti.

309. rok
- Mezi trpaslíky i gnómy se šušká, že čaroděj Fank se vrátil mezi své. Jeho přítomnost možná nezaznamenal každý, ale řeči o jeho návštěvách trpaslíků se množí. Stejně tak zkazky o nalezení nástupce rodu Stříbrovousů - tedy právoplatného krále Goren-Zaru… Co však mnohým rozproudilo krev jsou jeho slova o brzkém návratu do domoviny… Je to pravda či pouhá zvěst? Prozatím se lze jen dohadovat.

310. rok
- O krok blíže k získání Goren-Zaru… Velká výprava dobrodruhů s různými motivy dokázala získat rady od samotného Pána smrti. Odměnou za své vysvobození pohovořil o původu Bolesti a nastínil i možnost jejího oslabení. Trpaslíci se rady ihned chopili a vedeni čarodějem Fankem Diamantem se rozhodli osvobodit svou domovinu.
- V Isharu vzniká cech Hledači dobrodružství.

314. rok
- Výprava s cizincem z jiného světa (Alethorn).

317. rok
- Gerg po dlouhých letech znovu potkává Reginu a přijímá úkol získat zuby velkého ledního medvěda. Se svou družinou, čítající také Durina, Lisirru a Gundrika se vydává na daleký sever, do oblasti večného sněhu, kde po tuhých bojích úspěšně plní svou misi.
- Otevřen portál vedoucí do Goren-Zarského dolu.

319.rok
- Setkání s „Modropláštníky“ (lidé bojující s Bolestí o pouštní město na dálném východě).
- Vytvoření amuletu chránícího před Bolestí.
- Návrat prvních trpaslíků do rodného města.
- Započaly kruté boje s Yuan-Ti.

320. rok
- V Isharu je přistižen kněz, jak šíří nenávist mezi věřícími, naštěstí jeho slovům nikdo nevěří.
- Arcimág Mir se vrací do cechu Arcanum, čímž se obnovuje činnost tohoto spolku - výzkum, výuka, nábor.

321. rok
- Výprava Lugo.

322. rok
- V Isharu se objevuje problém s otrávenými studnami, voda je podezřele zelená a studny zabarikádované.
- Starosta Isharu Colwyn Hawke z podnětu Lorda Lationa de Aloriniel, který údajně viděl Zoe jak v té době odchází ze stok, obviňuje velitelku cypronské hlídky (Zoe Locke) - později se to celé zamotává, osobní stráž Lationa je zatčena v Cyproně - vzniká napětí mězi Stříbrokřídlími a de Aloriniel. Lord Lation de Aloriniel se objevuje na věřejnosti a nabízí městu Ishar ochranu před bandity, město odmítlo a není jisté jestli to není ze strany Lorda Lationa pokus o vyhrožování.
- V Isharu i Cyproně jsou posíleny stráže a hlídky kvůli zvýšenému nebezpečí.
- Sir Gerard Stříbrokřídlý svolává schopné dobrodruhy a zakládá tím svoji družinu se sídlem v Cyproně.
- V Isharu se koná Jarmark.


Odsud dopsáno


322. rok
- Sir Gerard Stříbrokřídlý oznamuje, že nabírá rekruty do své družiny. Zájemci se jen hrnou a skládají přísahu. Brzy poté se dokonce utkají s podivnými stíny, kteří se vyskytují poblíž Cyprony. Narazí a přemohou i další nemrtvé stvoření. Podle všeho se jedná o práci nekromanta.
- Na území Cyprony se objevuje skupinka čtyř výtržníků. Narušují pořádek města a pochybují o vládnutí Cypronské vévodkyně Valerie. Nakonec jsou všichni dopadeni a potrestáni. Vychází najevo, že jde o žoldáky z Isharského rodu de Aloriniel.
- Sir Gerard Stříbrokřídlý dostává titul rytíře od Cypronské vévodkyně Valerie
- Cypronská vévodkyně Valerie vypisuje odměnu za dopadení žoldáků nebo členů šlechtického rodu de Aloriniel. Dává veřejně najevo, že Isharské šlechtice neuznává, pokud sama nebude chtít
- Správce Isharu Colwyn Hawke svolává zasedání městské rady Později se ukáže, že bude rozšířena městská tržnice, opraveno pár budov a město uspořádá jarmark.
- V Isharu začíná nábor do řad Stopařů
- V Isharu pokračuje problém "otrávených" studní, mág Mir prohledává podzemí města i stoky. Nachází zeleně zbarvenou vodu, odebírá vzorek a předává ho Elisse Štastné na rozbor. Ta tekutiny dlouho zkoumá a porovnává. Usoudí, že nemá dostatek surovin k tomu aby to rozlouskla. S pomocí mága Mira prozkoumají podezřelou studnu a objeví podzemní komplex. Prozatím neví, jak se tam dostat ale předpokládají, že existuje jiný vstup.
- V Isharu se koná velký jarmark s loterií, ke konci jarmarku dočasně udeří Bolest na všechny přítomné ale její působení rychle odezní, Elissa Štastná nalezne podezřelý kámen, kterému dává za vinu záblesk Bolesti. S pomocí výbušnin ho zničí a úlomky uloží k dalšímu zkoumání.

323. rok
- Mág Mir nalézá několik podzemních vstupů do podzemní sítě Isharu, podezřelých studen je nakonec víc. Celkem čtyři namísto dvou předtím objevených. Padá podezření, že někdo připravoval útok na samotný Ishar a chtěl oslabit obyvatele města. Předpokládá se další a hlubší průzkum chodeb. Prozatím se zabezpečí pravidelnými hlídkami.
- Strážní v Cyproně dostávají na své tuniky erb, díky píli Semper Fidelis
- Turnaj v šachu pořádaný Isharským správcem Colwynem Hawkem
- Trpaslíci a gnomové vypouštějí do světa zprávu, aby se všichni sjednotili k znovuzískání Goren-Zaru.
- Probíhá 6. Isharský jarmark pořádaný správcem Isharu Colwynem Hawkem

329. rok
- Do Isharu přicestuje spousta trpaslíků dokonce se samotným vůdcem klanu, Urzinem Trolokrvem. Rozhodnou se usadit v Isharském dole, poblíž Moradinovy svatyně.
- Je otevřen portál do elfího tábora poblíž Eldamaru
- Rytíř Cypronský, sir Gerard Stříbrokřídlý vyzývá všechny občany aby se přidali k jeho družině v Cyproně

330.rok
- Mág Argos zakládá Společenstvo dobrodruhů
- Torog svolává všechny učence a badatele do Moradinovy svatyně
- Bolest v Goren-Zaru opadla. Mají v tom prsty nejspíše učenci svolaní Torogem, zkoumali podivný krystal s pomocí krvavých rituálů. Už zbývá jen vyhnat hadí rasu zvanou Yuan-Ti
- Uskutečněna porada v Eldamaru, vede ji jistý Istransil. Zkoumají podivné staré elfí svitky, které by je měly dovést ke krystalům. Skupina dobrodruhů pod vedením Halliho se vydává na záhadné místo popsané ve svitku. Ukáže se že se jedna o soustavu map, cestou postupně bojují s podivnými stíny, nemrtvými elfy a snad se samotnou paní Eldamaru. S vyčerpáním a drobnými zraněními nakonec nacházejí truhlu ve které je krystal, tři amulety a stojan. Istransil tyhle věci uloží s tím, že brzy svolá další poradu. Brzy poté se Eldamarská armáda přejmenuje na Quendë.
- Jsou vyhlášeny volby na pozici správce města Isharu a Vilhelmovic
- Kandidát na post správce Isharu Edwin se s dalšími dobrodruhy vydává do podzemí města, nalézají laboratoř z které pocházel jed. Podařilo se jim je zničit a podle jejich slov je voda ve městě opět bezpečná.
- Volby vyhrál kandidát Edwin a stal se tak správcem Isharu a Vilhelmovic namísto bývalého správce Colwyna Hawka
- Bandité obsazují severní hlásku a požadují 200 zlatých po správci Isharu. Probíhá vyjednávání a nakonec i krvavý střet, ve kterém Isharionská armáda nakonec všechny bandity pozabíjí.

331.rok
- Urzin Trolokrev vysílá skupinku dobrodruhů pod vedením trpaslíka Halliho do průsmyku východně od Cyprony. Bojují zde s obry a jejich vůdcem. Nakonec pomocí výbušniny zavalí vstup do jejich jeskyně.
- Edwin správce Isharu pořádá sérii turnajů o šampiona města
- Do Goren-Zaru přicházejí bojovníci Urzina Trolokrva a připravují se odstranit zával v hlubinách města. Po pár dnech příprav se opravdu válečníci spolu s dobrovolníky dostávají přes kamenný zával. Na život a na smrt bojují s Yuan-Ti. Při souboji umírá trpasličí válečník Halli. Dobrodruzi za těžkých ztrát získali krystal a vyčistili velký kus jeskyně.
- Elfský velitel Att'häyim vyjíždí se svojí skupinou, kde se střetnou s ještěří rasou a utrpí značné ztráty
- Později se ukáže, že padlé elfy někdo oživuje a začíná s nimi boj na život a na smrt. Elfský oddíl postupuje podlé staré mapy na území, které je zamořeno nemrtvými. Dojde k souboji s nekromantem a jeho sluhy. Ukazuje se i Valahessë - paní Eldamaru, a proto se oddíl dává na ústup.
- Elfové tentokrát vyjíždějí pod velením Istransila, bojují s nemrtvými a dokonce s Abišajem, který vylétne z portálu.

332.rok
- Bumhug Waaghar porazí v souboji Gujeka , obsazuje pevnost Galu'Gund a vyhlašuje se náčelníkem Wagnagů.
- Do Isharu je eskortován mág Soren, který podle dopisu vyřkl zaklínadlo neznámé magie a otevřel černý portál. Z portálu začali vyskakovat pavouci a usmrtili nejméně jednoho strážného. Byl dopaden a uvězněn.
- Portály i podivný artefakt Věčné světlo zkoumá i mág Mir. V Cyproně se ho dokonce pokusil zabít cizí muž.
- Rada Isharionu vypsala odměnu za dopadení Bumhuga. Všichni ostatní orkové mají zákaz vstupu do města, stráže mají povolení zabít je.
- Mág Mir se vydává na východ od Cyprony, nachází zde podivné zelené kameny, které postupně ničí. Přisuzuje jim souvislost s portály. Po cestě se k němu přidá i mág Soren, kterého údajně vyléčili elfové.
- Orkové začínají kopat důl

333.rok
- Dochází ke zhoršení vztahů mezi Quendë a lidmi. Dokonce se uzavírá portál spojující obě místa.
- V Isharu se dle zvěstí objevuje Lonias, velitel Řádu měsíční čepele. Všechny při tomto odhalení pozval na večeři v sídle řádu v Cyproně. Bohužel stejně rychle jak se Řád Měsíční Čepele zjevil, tak i zmizel.

334.rok
- Elfové se rozhodli pro izolaci tábora před cizáky.
- V Isharu se koná městská porada, při které je obviněn správce města Edwin z vampyrismu. Ten se vydá na útěk, ale je dopaden. Je zjištěno, že se opravdu jedná o vampýra. Je uvězněn ve vězení se zvýšenou ostrahou. Nicméně i tak v noci uniká - v cele zůstanou jen jeho šaty.
- Elfové nacházejí na pláži malého chlapce ve zbroji, Elessara Verthäriona, posledního prince rodu Verthärionë. Boje pokračují i nadále, v jednom souboji je ošklivě zraněn i Att'häyim a Istransil dokonce umírá.
- Podle všeho bývalý správce Isharu Edwin napadl dvojici elfů, jeho identita ale nebyla potvrzena.
- Dva muži kdesi v severních lesích potkávají mocnou osobu, dokáže je paralyzovat a přinutit je k předání vzkazu určenému Isharu. Muži opravdu předávají vzkaz seržantu Isharionské armády Horianu Vorenovi. Ten nevypadá překvapený a oznamuje, že na tomto případu už nějaký čas pracuje.
- Rekonstrukce Cypronské Akademie mágů a Knihovny
- Elfové se vydávají na malou výzvědnou misi, narazí na tábor banditů s kterými bojují. V jednom domě naleznou portál a v dalším podivnou zamčenou truhlu. Podaří se ji odemknout, uvnitř je starobylá kniha. Při cestě zpět do tábora Quendë narazí na samotnou Paní Eldamaru, která požaduje knihu. Elfové se vydají na útěk, čímž Paní Eldamaru rozzuřili.
- Ismian se s malou družinou vydává do orčího tábora vyjednávat se šamanem o příměří. Agiris je pověřený funkcí diplomata. Dohodli se. Slíbili si pomoc proti Bolesti. Dokonce otevírají oboustranný portál na svá území.
- Lonias obnovuje téměř zapomenutý řád Měsíční čepele se sídlem v Cyproně

335.rok
- Dojde ke konfliktu mezi orky a elfy díky nějakému alkoholu. Je zrušena mírová dohoda, kterou nedávno uzavřeli.
- Údajně se moci v Isharu chopil nikým nezvolený Horian Voren, seržant Isharionské armády, který opět povolil orkům vstup do města a dokonce uspořádal hostinu. Tato informace se opravdu potvrzuje a vychází najevo, že ho jmenoval královský úředník na pozici správce města.
- V Isharu se objevuje skupinka "Seveřanů"
- U elfího tábora spatřen zvláštní muž, který ovládal zmije a útočil na Elfy při stráži lesů.
- Elfové z tábora Quendë se vydávají na území, kde by měla být samotná Paní Eldamaru. Chtějí ji zasáhnout šípem s natřenou hlavicí Shunnarovým lektvarem. Nakonec se k tomu opravdu odhodlají a do úst jí nalijí zbytek lektvaru z flakónu. Paní Eldamaru se zmítá na zemi a nakonec její tělo shoří na sirný popel. Po chvíli se objeví jasný záblesk a zhmotní se  samotná královna Galeath. Poděkuje přítomným elfům a zadá jim úkol, který musí splnit v blízké kryptě. Nakonec vyřeší záludnou hádanku a získají mocné meče proti nemrtvým.
- Elfové veřejně vyhlašují vznik království Eldarion, trůnu vládne princ Elessar. Zastupovat ho může jeho matka Galeath.
- V Isharu byl viděn Drathart, který o sobě prohlašoval, že je velitelem spolku známého jako Bratrstvo. Jednotky Bratrstva se začínají objevovat po celém Isharu. Nullden prohlašují za své hlavní území a zakládají zde zbrojnici.

336.rok
- Období nedostatku jídla v Isharu(až do roku 338).První pomoc byla nabídnuta šíleným trpaslíkem, který začal prodávat první čerstvé kusy pečení.

337.rok
- Je uspořádán Kareldský turnaj

338.rok
- Mág Mir vznesl obavy, že se v Isharu vyskytují upíři a někdo provádí nekromancii.
- Po napadení několika lidí na území království Isharion je zajat Edwin, známý jako minulý správce města a upír. Je uvězněn do cely. V noci se z vězení ozve výbuch a po vězni není ani památky.

339.rok
- Alchymista Hejr sestrojil mocné golemy na boj proti Yuan-Ti, ale není nikdo kdo by jim dokázal velet. Později se rozhodne samotný Urzin Trolokrev, že povede trpaslíky i golemy do odvážného útkou proti Yuan-Ti. Probíjejí se poměrně hluboko na území Yuan-Ti, kde se střetnou s mocným hadím mágem, který zabíjí spoustu trpaslíků a ničí většinu golemů. Urzin velí k ústupu. Trpaslíci se stahují zpět s těžkými ztrátami.
- Armáda Isharionu pořádá turnaj v boxu na území Cyprony.
- Ve Vilhelmovicích je nalezen podivný náramek s vyrytými runami. Mág Mir po průzkumu předmětu zjišťuje, že je uvnitř začarovaná žena. Povede se mu ji osvobodit. Podle všeho se jmenuje Maramoa a pochází z prvního věku.

340.rok
- V Isharu se objevila Elfka utečenkyně, která pomohla vyluštit záhadnou mapu pokladu, který byl následně vykopán
- Ve Vilhelmovicích došlo k prvnímu úspěšnému rozmnožení Lesních raptorů za účasti Arcana a pomoci jednoho z lovců.
Raptoři následně po pár dnech i přes výborné zdraví záhadně umírají.
- Bumhug se vzdal svého postu náčelnika orků.

342.rok
- V Isharu vzniká společenství pod názvem Expedice, vede ji Denetrius. Dávají si za cíl pomoct Goren-Zaru proti Yuan-Ti.

343.rok
- Vůdce expedice se vydává do Goren-Zaru jednat se samotným Urzinem Trolokrvem. Dohodnou se na vzájemné pomoci. Podle všeho musejí získat suroviny na Shunnarův lektvar. Květy podivné rostliny rostoucí kdesi v podzemí nakonec nachází Calwen. Po poradě s cechem Arcana dostávají členové expedice přístup k prameni.
- Denetrius, vůdce Expedice se nejspíš někam ztratil. Členka cechu Mabel se rozhodne jednat a oznamuje převzetí vedení do svých rukou.
- Královský rod z Eldamaru je znepokojený vystupováním expedice, dává ovšem nabídku k setkání jejich nové velitelce.

345.rok
- Světem kolují zvěsti, že elfové zabijí skupinky lidí, kteří loví na jejich území.
- Je započata stavba strážní věže na hranici království Isharion

346.rok
- Neznámá osoba oznamuje pomocí vývěsky výši odměny za ulovení podivných zvířat s bílo-stříbrným zbarvením.
- Všechna čtyři zvířata nalézají elfové z Quendë, rozhodnou se je odvést do svého tábora a nechat je žít.

350.rok
- Do Isharu přijela sestra z Jondalina řádu, hobitka Emili. Rozhodla se, že bude vařit pro chudé obyvatele království.
- Svatba hraběnky Luciany Kareldské a Cypronského rytíře Gerarda Stříbrokřídlého. Hostina v Kareldu.
Odpovědět
#2
Trochu jsem to zeditoval:
-názvy: Goren-Zar, Yuan-Ti
-poupravena událost 331.rok
-přemýšlím jak se má skloňovat Urzin Trolokrev Biggrin
Odpovědět
#3
Teda o bratrstvu jsem toho čekal víc Biggrin nic o konfliktech s orky, se saarou, s isharem no nic Smile pche... a žádný segovez? Biggrin
Ale zavzpomínal jsme si hezky Smile
It's good to be bad.
Karlos Strench - Elf, hraničář
Odpovědět
#4
Obě části se psaly zpětně. Navíc u 90% nových zápisů jsem nebyl ve hře.  Je rozdíl někam dát zápis o jedné větě a něco udržovat aktualizované - a nebo pak přijít a dávat něco dohromady na co se nesáhlo dva roky.
Určitě tam není vše, proto je to otevřené a každý může dopsat co chce. Otázka je jen jedna, kdo to bude Smile Rozhodně to není na objednávku některého rasového GM, jak někteří poukazovali. Je to čistě z toho důvodu, že elfové měli nejlepší a nejpřehlednější zápisy. U orků je problém, že velká část je psaná v jejich jazyce. Taky není jednoduché pochopit o co tam šlo, protože je to celé o rozbíjení hlav a pořádně nevíte kdo, kde, proč a komu Smile Takže rozhodně piště návrhy na úpravy, podmínka je jen jedna, určit rok.
Odpovědět
#5
Diky za to. S opravdovou laskou si tu procitam, co jsme zazili.
Odpovědět
#6
A s opravdovou láskou budeš pročítat i to, co příjde.
Odpovědět
#7
k Orkům bych ještě dodal - 340-341 (ted presne nevim :-D) Bumhug se vzdal svého postu náčelnika orků.

EDIT by Neuromancer: doplněno
Hraju proto, abych si dokazoval, jak velký organ jsem.
Odpovědět
#8
Přemýšlel jsem nad tím, jak udržovat tuhle kroniku aktualizovanou, aby to nedopadlo jak dřív. Přijde mi zbytečně náročné, aby někdo z RT pročítal všechny RP zápisy a dělal z toho výtah. Pak přemýšlel jestli to stojí za zápis a dělal z toho jednu dvě věty. Ten kdo to organizoval nebo byl přímý účastník má tuhle práci nejjednodušší, protože dokáže vyfiltrovat to důležité a odstranit to ostatní.

Můj návrh je, že do tohoto topicu můžete psát konrétní zápisy z událostí u kterých jste byli.

Formát:
xxx. rok - stručný popis události


Pak to může doplnit kdokoliv, kdo má možnost editace.
Souhlasíte s tím nebo máte lepší návrh?

Odpovědět
#9
Vloženo na wiki - roky 322-350.
http://wiki.manawydan.cz/doku.php?id=wik...te_stoleti
OdpovědětSkok na fórum: