Hodnocení tématu:
  • 8 Hlas(ů) - 4.5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
* Co bylo opraveno/upraveno/přidáno *
SVN 4258, bylo restartováno.
ZeroWeightStorageDeed:
- smazaný vendor hodí majiteli do batohu svitek (pozor, neplatí pro propuštění, delete apod., pouze pro systémové smazání)
- vystěhovaný dům hodí majiteli do batohu svitek
- GM může udělat svitek ručně, a vložit do něj předmětThumb Up, nebo NPC (předměty se ukryjí do svitku, NPC se hidne a zůstává v mapě)
- svitku lze nastavit způsob vybrání
- svitek generovaný vendorem a domem je omezený na lokaci (vendora či domu), kde ho lze vybrat; jeho použití vytvoří truhlu, kterou je nutno do 24h vystěhovat (po tomto intervalu se smaže)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Většina noob dungeonů byla nyní levelově omezena, plánuje se revize všech dungeonů a úprava, také bude potřeba revize jakmile bude funkční CS4.
SVN 4259-4281, bylo restartováno
- uprava a optimalizace kodu
- [cs4] oprava postihu za střelbu pod minimálním dosahem
- [cs4] při zásahu nekryté části těla (defaultní zbroj zde ignorována) je o +30% větší šance na spuštění zvláštního efektu (halucinace při zásahu hlavy apod.)
- [cs4] chybějící bonus sražení zbraní (KnockDown)
- [cs4] špatně zpracovaný bonus/postih za zbraň v sedle
- [cs4] chybná tkatická hláška o postihu/bonusu střelby za pohybu
- [cs4] chybějící bonus CS4 zbraně do počtu aktivních obran
- oprava itemů v ZWS truhle (jsou tam, GM je může vyndat pomocí [viewequip))
- oprava pojmenování svitku ZWS po vystěhování domu
- ZWS truhla si pamatuje klíče a při svém smazání je také smaže.
- oprava počtu věcí v ZWS deedu
- ukládání v gumpu [test cs4 (gump nastavení zbraní pro CS4)
- zobrazení CS4 informací o zbrani v Taktickém gumpu (zatím pouze poškození, násobič kritického zásahu, dosah)
- bug1475 - znovu otevreni paperdollu pri jakekoliv zmene jmena
- bug1308 - znovu otevreni paperdollu pri jakekoliv zmene titulu
- bug1467 - pouzivani vice postav na ucte (serverova cast)
- oprava padu
Do světa byl přidán nový kůň: Palomino
- kuň je o trošku rychlejší než ostatní mounti
- tento kůň je momentálně nejsložitejší zvíře na vystopování

Plánuje se přidat další koně, měli by být rychlejší a složitejší na nalezení a Jezdectví, popřípadě dojde ještě k úpravám současných mountů.

Další změny v bestiáři:
Morgan - nyní lehce složitější na vystopování
Velký těžkooděnec - zbraň vyměněna za Claymore
Mágové summoni - zvýšena obratnost tzn. rychlejší CastSpeed
SVN 4281-4322, bylo restartováno.
- bug1479 + grafické vylepšení gumpu advancedvendora
- Extractor (export itemu do XML, rozpracovaná verze)
- Oprava padu v kukatku z 25.2.2016 23:08:46
- převedení kódu na .NET 4.6.1, optimalizace
- různé opravy a úpravy kódu
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Do světa byla přidána 2 nová NPC s questy, Nathan a Theodor, nalézt je lze na zmijím paloučku.

Změny v bestiáři:
Modrý,Fialovy,Rudý,Zelený,Kostlivý mág - zvýšen počet HP
Modrý,Fialovy,Rudý,Zelený adept - zvýšen počet HP
Modrý a Rudý sektář - zvýšen počet HP
SVN 4384, bylo restartováno:
Známkování:
- odstranění hráčských známek, známkovat mohou jen GM (a vybraní hráči)
- základní známka je 3 (dříve 4)
- neznámkuje se, ale hodnotí + nebo -; hodnocení posune známku o 1 stupeň
- povinnou součásntí hodnocení je slovní vyjádření (RP- za neRP chování na eventu)
- oprava logování změn hodnocení
- GM může zacílit i odlogovaného hráče

Magie a očarování předmětu:
- oprava funkce dispellu kouzel a modliteb (nemohly zacílit očarování předmětu)
- GM výjimka při manipulaci s prokletým předmětem
- oprava procesu dispellu prokletí z předmětu
- oprava chybících hlášek pŕi manipulaci s očarovanou věcí
- oprava popisu prokletí v gumpu [enchant
- oprava hlášek kouzlení (např. "Po tmi se ti kouzlí huo!" )

Interface:
- změna zprávy "Nespecifikováno" na "To nemůžeš zvednout" (při selhání OnDragLift)

Ostatní:
- odstranění zálohy importovaných vendorů
- přidán zdroj suroviny CutHair ("Holičský odpad" pro výrobu paruky)


SVN 4323-4383, bylo restartováno:
Výroba:
- výrobní proces nepoužívá kontejnery s obsahem (bug smazaných Misek)
- výrobní proces nepoužívá pojmenované klíče (klíč lze pojmenovat skrz kontextové menu)

Knihy:
- možnost obkreslit do knihy postavu/NPC (zacílení NPC doplní do editované stránky řetězec; pozor, nepřekresluje se výbava postavy, jen tělo)
- možnost obkreslit předmět - zatím jen pro GM, protože to bere grafiku z gumpů, ne předmětů

Peníze:
- infohlášky o zaplacení nebo obdržení peněz (pouze akce skrz Currency)

Rybolov:
- test na růst skillu proběhne i v případě že ryba nezabrala kvůli špatné (ale spotřebované) návnadě

Kvesty lovu:
- gump se stavem kvestů je aktualizován po ulovení cíle

NPC a peti:
FIX: bug1486, bug1489
- Pridany podminky pro pety/summy, aby branili majitele pri omraceni a smrti pouze pokud jsou v dosahu (15 policek) nebo pokud umej bojovat. Kone a nebojovy peti nezmenej stary prikaz.
- nezranitelná (Blessed) NPC a NPC s interakcí nelze ochočovat

Addony do domů:
- podpora IChopable (addony domů, odstranitelné sekerou - u nás nyní jakoukoliv zbraní)
- přenos popisu předmětu z BaseAddon na komponenty
- oprava detekce zda lze addon použít (neověřovalo se zda je v domě)
- přenos názvu a popisu BaseAddonDeed na vytvořený BaseAddon
- prověřujeme využitelnost některých addonů (a jejich vstup do hry), jako např. medvědí kůže na zem apod.
- ItemContext pro BaseAddon, AddonComponent, BaseAddonDeed

Domy:
- oprava určení "InHouse" pro zabezpečené věci uložené v kontejnerech (bug kdy nedošlo k správnému uvolnění předmětu, který byl v kontejneru v domě)
- deed s vystěhovanými věcmi umí tyto věci umístit zpět do domu (použijte deed na nájemní truhlu domu), týká se pouze deedu vzniklých po 6. 3.

Ostatní:
- optimizace a lazení skript, aktualizace na novější verze softwarů
- oprava popisu předmětu v gumpu s detaily, kdy předmět nemá kontext (nezobrazoval se)
- skripta Extractor, umožňující exportovat věci ze starého savu (vendory, deed s vybavením domů atd.)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 4487, bylo restartováno:
Zkušenosti:
- překopání a zjednodušení skript (zatím nemá herní dopad, ale tvoří základ pro úpravy Nekonečného levelování)
- ošetření chyb gumpu výuky (gump výukového stolu)
- upravení některých zavádějících textů gumpu výuky (název tlačítka "Ukončit výuku" -> "Přestat vyučovat" apod.)
- gump výuky aktualizuje počet bodů při naklikávání skillů
- přidání hlášky o zablokovaném levelu, pokud nemáte utraceny body toho předešlého
- zvýraznění zisku nového levelu (fanfára + změna zprávy z obyčejné na důležitou (= logovanou))

Ostatní:
- ošetření chyby v Spellhelper.cs, funkce GetMobiles()
- drobné úpravy taktického gumpu (sekce informací o zbrani)

SVN 4384-4486, bylo restartováno:
Kouzla a modlitby:
- Oprava ChainLightning vyjimek z http://forum.manawydan.cz/showthread.php...3#pid93743
- FIX: Stitonosem neslo prochazet a blokoval
- Oprava spellu AnimalGrowthSpell

CS4:
- CS4 zbrane (nastavení defaultních hodnot v XML)
- upravená data CS4, aby se dala brát defaultní hodnota částečně (hodnota, bonus, nebo hodnota a bonus)
- upravený gump CS4 (jednodušší rozlišení co je z defautní hodnoty)
- různé opravy CS4 gumpu
- úprava parametrů štítů (atribut 120 zdvojnásobí hodnotu bloku)
- oprava určení aktivních obran v CS4 (načítají se správně CS4 zbraň a štít)
- taktický panel (použít dovednost Taktika) zobrazuje parametry štítu
- při vybavení se zbraní nebo štítem se změní hodnoty taktického gumpu

Výroba:
- ošetření výroby na nástroje které musí stát na zemi (kauza Ječmenný slad + Kamenná Pec)
- oprava chyby kdy při přerušení výroby z nedostatku nástrojů/surovin došlo k poškození grafiky mlýnu
- neprodejné návody nejsou zahrnovány do zakázek

Ostatní:
- oprava pádů vendorů
- umožnění prodeje NPC ze systémové farmy
- FIX: Uprava hlasky, kdyz se zvire uci utocny skill a je to typ AI_Animal
- drobné opravy Zakázek (jedna gramatická, jedna optimizace)
- informační popisky ZWSDeedu (deed vystěhování a zrušení vendora)
- odstranění nevyuźitých itemů (bug shody názvu typu a českého jména jiného itemu)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
--Whitey--:
SVN 4489-4522:
- Oprava načtení starých zkušeností (viz bug kdy gump ukazoval zaporne expy)
- Zrušeno přehazování otýpek do a z seníku dvojklikem (protože má normální gump pro vložení itemů)
- Pridany informace při opuštění farmy, zda byla péče dostatečná
- Pridana buffikona péče o farmu
- Opraveny jména nalévaných lektvarů (bug s namnoženým názvem nádoby)
- Opraveno vyhazování předmětů z rukou při pití nalévaných lektvarů (nevyhazovaly se)
- Opraven pád serializace DestructableGenericItem, s nástrojem nastaveným na "nic" (null)

Ocarovani:
- Nerf maximalni hodnoty ocarovani z +9 na +5-6

Magie:
- Efekt minutí útočných triků (letí mimo, podobně jako šípy)
- Přesunutí testu odolání kouzlu až do větve zásahu

CS4:
- Oprava načítání a ukládání dat zbraní
- Uprava počítání základu kritického zásahu (aby se ukázal i bez zvoleného protivníka)
- Zobrazení CS4 absorpcí zbroje v taktickém panelu
- Zobrazení skillů zbraně v taktickém panelu
- Oprava přepočítání parametrů zbroje (nepočítala se při ručním sundání zbraně/zbroje)
- Větší podklad taktického panelu
- Uprava zobrazení poškození (přebytečné mezery) a kritického zásahu (objasňující zpráva pŕi nezacíleném protivníkovi) v taktickém panelu
- Oprava dosahu zbraní v CS4
- Taktický panel zobrazuje informativně vlastnosti zbraně (zatím jak nepřeložený enum)
- Opravy padu taktickeho panelu

SVN 4538-4561:
CS4:
- Dočasné override zbraňových skillů pro NPC (bere se jako by vždy uměla přesně)
- Defaultní zvuky missnutí zbraně

Bestiář:
- Kontroluje u editovaného NPC zda ovládá svoji zbraň (CS4 oznámení ignorujte)

Ostatní:
- Sjednocení skript hvězdiček u výrobních skillů v návodech

Ocarovani:
Úprava definicí očarování ([enchant, truhly s poklady, loot atd.)
- "alchemy" - podpora pro rozsah, kvalitu a random
- "daylight" - podpora pro sílu světla
- "+X/-X" (MagicWeapon) - podpora pro rozsah a kvalitu
- "reduct" (absorpce) - podpora pro rozsah, kvalitu a random
- "resist" (odolnosti) - podpora pro rozsah, kvalitu a random
- "skill" - podpora pro rozsah, kvalitu a random
- "stat" - podpora pro rozsah, kvalitu a random
- Opravena analýza definice očarování (skill "Tailoring" byl považován za definici času "Txxxx")
- Opraveno zobrazení očarování ovlivněného kvalitou zbraně (zobrazí se ovlivněná hodnota, místo původní)
- Opraveno zobrazení hodnot (+2.5 do skillu zobrazilo na věci +3, ale dalo to +2)
- Opraveno zobrazení času u očarování DayLight (nezobrazoval se)
- Odstraněna duplicitní informace o alchymistickém očarování vyvolaným definicí (zobrazilo se info očarování, i definice)
- Změna výpočtu obtížnosti run elementů, magie a času (3 + 7x síla runy)
- Zobrazení obtížnosti runy v jejím popisu
- Umožnění přetížit runové slovo
- Uprava grafiky knihy (default zavřená, otevřená když pracuje)
- Dočasné odstranění efektu runy permanentního očarování (než vymyslíme jak ji začlenit do nového systému)

Systém efektů:
- Efekty lektvarů jsou nedispelovatelné
- Efekty melodií jsou nedispelovatelné
- Upravy kouzel a itemů které dispelují aby respektovaly nastavení (tj. nedispelovaly co nemají)

AFK kontroly:
- Zablokování AFK kontroly na hráči který nedostává onlineXP
- Selhání AFK kontroly pošle hráče na galeje, trest 25/50/100/200/400 polínek

SVN 4580-4610:
- ImportantMessage smazaných petů (z důvodu loajality)
- Vystěhování domků nechává na místě RentBox a HitchingPost (nesmí být uchyveny příkazem, ale pouze pomocí [movable false!!!)
- Změna ukládání provazu u sloupku (nebude se systémově dávat na zem, ale do sloupku)
- Vyčištění složky Extractoru, extrakce Brumbyho Kay
- Buffikona Citového pouta
- Doba trvání perku v popisu PerkBaru
- Aktivace ikony citového pouta v perkbaru po zacílení NPC
- Fix pádů při otevření definic výbavy, obsahujících bloky "nebo" ("{" a "}" v řetězcích definic)
- Fix zápisů času očarování v definici výbavy
- Upgradovaný [test deco + [resync deco
- Oprava pozice Z středu
- [test deco, nová verze (přidán seznam objektů v setu a umožněno jejich vyměňování)
- Target je z AddonComponent na BaseAddon přesměrován pouze pokud je Transferable

Extractor:
- Oprava importu koní (BaseMount se smazal pokud neměl "MountItem")
- Uprava nahrazení batohu importovaným batohem (např. BaseMount si batoh vytvořil, a ten nebyl správně přepsán importovaným batohem)

Sloupky k uvazani:
- Správné uvolnění zvířete při smazání sloupku
- Uvolnění zvířete pokud je sloupek do něčeho vložen (do deedu, batohu atd.)

SVN 4620-4622:
- Uprava gumpu Znalosti zvířat (sekce info na farmě)
- Další úprava gumpu Znalosti zvířat (lepší zobrazení vyžadovaného jídla)
- Zobrazení typu jídla v informacích o předmětu (např. [look, nebo info u vendora)
- Oprava chyby v zadávání polínek za Galeje

--Biosek--:
SVN 4523-4537:
RestoreContainer: (poklady)
- Pridana properta LevelCap
- Za pomoci LevelCapu se da nastavil maximalni lvl postavy, ktery do bedny bude vpusten. (Osetreno pro [obsah i doubleclick)

Teleporter:
- Pridana vyjimka na pruchod pro GMka

Cartography:
- Oprava padu pri obkreslovani mapy.

Modlitby:
- Zvyseni vzdalenosti heal modliteb na zacasteni z 1 na 10
- Zruseni 10. kruhu a presunuti modliteb z 10. kruhu do 9. kruhu

SVN 4569-4575:
- Pridana moznost menit v [props typ DateTime (neboli datum a cas pro bondovani napr atd)

AI Pathfinding: (FIX)
- Opraveno hledani cesty u NPC
- Pridano ignorovani warmodu cile, ktery byl jinak neprostupny

SVN 4613:
Modlitby Lecitelske:
- Nerf vzdalenosti z 10 na 5
- Nerf sily healu 5. kruhu z 45-126 na 25-91
- Nerf spotreby many z 5,12,15,20,35 na 8,15,20,30,40

SVN 4625-4633:
- Uprava verifikace klienta pro linuxaky se starsim klientem.
- Uprava paketu pro posilani casu do bufikon. Nyni vyuziva navic i int, aby se tam vesli delsi casy.
- Oprava LevelCapu, aby bylo mozne ziskat 35. lvl. (Nyni slo jen 34 a 34999 expu) (Potomhle pujde 35 a 35999expu), tak to myslim ma byt.

RestoreContainer:
- Predelani gumpu pro definici veci v pokladu spolu s opravou klienta verze 69

Client SVN 61-69:
- Odstraneni nekolika redundanci
- Opraveni padu v editovani maker (presouvani maker nahoru/dolu)
- Cistka kodu
- Odstraneni vypnute podpory UOAM
- Zrychlovani hl. herni smycky
- Zpresneni navadeci sipky blizko cile.

Buffikony:
- Do nevyuziteho prostoru paketu bufikon pridan cas v intu (nyni pouze short, kterej cas delsi jak 250m zkrouhaval)
- Predelani zobrazovani casu u bufikon na dddd:hh:mm:ss resp. jen casti zprava, nulove dny, hodiny, minuty se nezobrazuji.

GHtmlLabel: (FIX)
- Oprava zacykleni klienta pri prohlizeni nekterych tooltipu

--Radstar--:
- Omezeni verze klienta na starsi
- Vytvoreni noveho repozitare pro MWClienta pro Linux (starsi verze zkompilovana na .NET 3.5)
Democritus would say about his atomos proposal "I TOLD YOU SO" like 2400 years ago!
Whitey:
SVN 4646:
- fix mizících stopnutých očarování
- úprava šipky stopování (ukazuje od hráče na konkrétní místo, ne jen směr od bodu k bodu)
SVN 4651:
- rozšíření informací v gumpu Znalost zvířat
- skrytí některých informací v gumpu Znalost zvířat za skill (požadavek = minimální level tvora podle bestiáře * 2.5)
SVN 4673:
Gump Znalost zvěře
- drobné optimizace 
- obsah batohu po smrti se vypíše pouze u zvířat na farmě (obsah kuchání a ostatního -uchání pokaždé)
- doplněn počet předmětů
Perk Citové pouto:
- překlad gumpu oživení peta
- odstranění části skript zaviňující duplikaci batohů oživeného nákladního mounta
- přepracování přesunu itemů nákladních mountů do těla a zpět
- zabránění přesunu defaultní zbraně a defaultní zbroje do mrtvoly
Ostatní:
- ošetření selflootu pokud se vám véci nevejdou do batohu (pokus uložit je jinam)
- přidání debugové zprávy u rušení indexu návodu (dopsán vlastník)

Biosek:
SVN 4636-4641:
- Upravy v gumpu pro definice pokladu
SVN 4648:
- Fix typu dmg pro Evart mass fall. (Drive Unholy, nyni Acid)
SVN 4674:
Inkvizice:
- Pridany hlasky hracovi, ze se dopustil prohresku proti Inkvizici (Support na stejnem uctu nebo zabiti zvere na farme)

CLIENT SVN 70-76:
- Slabe optimalizace pameti
- Opraven pad pri ukoncovani klienta, kdyz klient nemohl ulozit obrazek postavy
- Opraven pad klienta pri movementu mysi pri ukonceni spojeni se serverem (diky Aneroth za pomoc)
- Opraven pad klienta pri vytvareni rychlych barvicek s barvickama a tubou
- Opraveno pouzivani rychlych barvicek, aby fungovali jak byli zamysleny
- Nova interni struktura celeho projektu klienta
- Opravena Quest Arrow (shazovala vsechny gumpy)

Radstar:
CLIENT SVN 77-78:
- Opraveno nacitani Hues.mul
Manawydan klient 2016.6.4
- Vydana verze do patche
ConfuserEx 1.0.0
- Bug and compatibility fixes

LINUX CLIENT SVN 2-4:
Manawydan Klient 2016.7
- Přidání chybějících layerů
- Odstranění podpory UOAM
- Odstranění PvP a ? před jménem ze záložky PartyHealthBaru
- Opraveno editování maker
- Úprava času v bufikonách
- Zmírnění tmavnutí buffikon z 90% na 70%
- Další drobné změny

Stig:
SVN 4649-4650:
- Přidání hvězdiček k emotu arktické zimy
- Odeznění chladu (ArcticFreeze) po smrti
Democritus would say about his atomos proposal "I TOLD YOU SO" like 2400 years ago!
SVN 4772, snv4772:
[Whitey]
Očarování:
- nové očarování: RegenerationEnchantment
- nové očarování: PainblockerEnchantment
- oprava bugu mizejících pozastavených očacrování na předmětech
- oprava bugu mizení očarování domovních regionů (Dismount)

Efekty lektvarů:
- lektvary po najetí myší zobrazí svůj efekt
- efekty statů sjednoceny do EnchantmentEngine (StatEnchantment)
- efekty resistencí sjednoceny do EnchantmentEngine (ResistenceEnchantment)
- efekty svícení sjednoceny do EnchantmentEngine (DaylightEnchantment)
- efekty odolání Bolesti sjednoceny do EnchantmentEngine (PainblockerEnchantment)
- efekty regenerace sjednoceny do EnchantmentEngine (RegenerationEnchantment)

Ostatní:
- opravy chyb systému efektů (SOE, popis efektu blokování bolesti), efektů nápojů (DynamicEffects, optimalizace) a očarování (EnchantmentEngine, přidávání a odstraňování efektů z předmětů které nelze vzít na sebe)

SVN 4674-4771, snv4771:
[Whitey]

Taktika:
- drobná úprava oznámení režimu v taktice (zarovnání, zvýraznění)
- oprava hlášky o bloku
- zamezení posílání hlášky o bloku k NPC
- snížena průhlednost štítu Víry o 25%
- info o typu CS v taktickém gumpu (vpravo nahoře u tlačítek)
- oprava zobrazení parametrů bonusů zbraně (chybějící vliv SpecialConditions) v taktice
- upravené zobrazení údajů štítu (perk Obranný boj, nové zobrazení bonusů za staty)
- opravené zobrazení požadavku na skill u zbraně s vlastností "Lepší zacházení"
- v informacích zobrazí údaj o zahájení/zvýšení krvácení
- přepracování Taktického gumpu - informace o CS4 zbrani

CS4:
- oprava detekce CS4 (sjednocení na "CS4" v řetězci)
- Štít nyní kryje celé tělo (tj. zrušeny oblasti které štít kryl)
Perk Obranný boj v CS4:
- dává šanci 5/10/15/20% na blok útoku
- sčítá se s hodnotou štítu

Zapůjčené předměty:¨
- zapůjčený předmět od vendora nepřebírá infromaci o původních majitelích (řeší falešné hlášky o supportu)
- zapůjčený předmět s omezeným časem zobrazuje za jak dlouho zmizí

Ostatní:
- ošetřena třídička třídící i do banky (teleportace nebyla zamýšlena)
- cena zboží u ShortSupplyVendora zvýšena na ceny Middlemana (2x prodejní cena NPC, tj. 4x systémová)
- nastavovací gump zbraní ([test cs4) ukazuje hodnoty bez úpravy o speciální vlastnosti (kvůli tomu že je pak pořád měnil, protože po úpravě byly vždy jiné než originál)
- oprava skillů CS4 zbraní (zmizely z XML)
- úprava debugu DamageOwerflow (zobrazoval se pořád)

[Biosek]
AFK:
- automatické snížení AFK o 1, pokud uběhly dva měsíce od posledního prohřešku (tzn. za každé 2 měsíce bez prohřešku se sníží AFK o 1)

Kouzla a modlitby:
- Zrcadlový obraz (MirrorImage), oprava (za určitých podmínek nemizely klony), změna funkce (při zásahu mága/kopie je šance podle počtu kopií že bude zasažen mág)
- modlitba TrueRessPrayer, oprava funkce (nefungovala)
- Kukátko, oprava pádů

Taktika:
- Upravena hlaska o tom, ze jsem byl zasazen
- Upravena hlaska o tom, ze mi bylo zpusobeno krvaceni
- Pridany hlasky o tom, zda jsem uhnul nebo jsem byl zasazen s sancema. Tyto hlasky jsou barevne. (Zeleny - uhyb, Cerveny - byl jsem zasazen)
- Ostatni hlasky nechany bez barvy, aby bylo rozlisitelne, co je utok a co je obrana

Perky:
- Oživení mrtvých, nelze zacílit tělo hráče (systémově ošetřeno, není žádoucí + způsobovalo problémy s tělem)

Ostatní:
- obrovské optimalizace a čistky v kódu
- opravy pádů
- opravy bug1538, bug1537, bug1535, bug1522
- Pridany hlasky hracovi, ze se dopustil supportu (Support na stejnem uctu nebo zabiti zvere na farme)

[Stig]
- mapy pokladů - snížení požadavku na otevření truhly - nižší náročnost páčení zámků, majitel mapu může odemknout automaticky
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
[Biosek]
Client SVN 79:
- Fix pouzivani flakonku ve Sledovani zasob

Client SVN 81-84:
- Pridan novy paket smerem k serveru na preruseni aktualne probihajici akce
- Predelano makro "Zastaveni maker", ktery nyni provede ukonceni vsech maker a preruseni aktualni cinnosti na serveru

- Rozsiren tooltip buffikon ze 100 na 200
- Zmenen format casu z AAdBBhCCmDDs na d.HH.mm.ss (prvni je vzdy bez predchazejici nuly)

SVN 4777 - 4783:
- Pridano odradkovani mezi nazev bufu a jeho popiskem v bufikonach
- Nekolik fixnutejch padu serveru ++++
- Oprava rozmlacovani pavucin

Skilly:
- Pridana automaticka rekalkulace skillu pri postoupeni na dalsi lvl, zda z nekterych skillu neni vetsi nez Cap, pokud ano, tak se skill automaticky snizi
(Upraveno kvuli Grummshovo priestum, kterym se po prijeti do ranu snizi CAP Astralni roviny, ale skill se jim nesnizi)

FingerOfDeath:
- Oprava vzniku dmg pro zapocitani killu postave (napr pro zakonik atd)

System zvedani a pokladani predmetu:
- Upraveno pokladani predmetu
- Pokud drzite predmet v ruce a snazite se ho polozit nekam, kam nedosahnete, tak to predmet nevrati zpet odkud jste ho brali, ale posle vam ho to do baglu.
- Tato zmena je cilena pro "snazsi" lootovani v dungu, kdy vlastne staci vytahnout predmet z tela a "pustit" ho kdekoliv kam nedosahnete a predmet se posle do batohu a ne zpatky do tela.


SVN 4785 - 4813:
Prikaz [PVP:
- Zapnuti prodlouzeno z 15-ti min na 24hod
- Vypnuti zkraceno z 7 dnu na 5 dnu

Regiony:
- Pridan flag pro NonPVP region, upravitelny GMkama. Dungeon je vzdy nastaven jako NonPVP.
- Pridany hlasky pri vstupu a opusteni Non-pvp oblasti


Nova PVP pravidla: 
- Implementovano hlaseni pro GM pri jakemkoliv poruseni novych pravidel a zaroven oznameni i porusujicimu hracovi
- Dale pridano hlaseni pro GM pokud se provadi jakekoliv PVP pro supervizi
- Pet/summon mobile(hracsky pet/summon) se nyni nebude branit, pokud na nej zautoci hrac nebo jiny hracsky pet/summon

Bestiar:
- Nocni mura je nyni typu Undead (drive byl Humanoid) Dekuji za nahlaseni od Athiece (fungoval na nej smradlavy mrak)

IRC:
- Opraveno, muzete si pripojit do mistnosti #manawydanuo na irc.freenode.org
- Predelano na nove mistnosti #manawydanuo a #mwuogm
- Zalozen novy ucet pro manipulaci ve hre ManawydanUO, hesla rozposlu ostatnim na mail, aby se neztratiliPro GM:
- Predelano [goname na moznost psani bez diakritiky a jen castecne jmeno hr

- Oprava hlaseni pvp prohresku hracum. (Nyni to je uz opravdu podle pravidel)
- [PVP Prohresek] je opravdovy prohresek, ktery je i nahlasen hracovi
- [PVP Hlaseni] je hlaseni pro GM, ze nekde probiha pvp v ramci pravidel, ale je hlaseno, kdyby meli vzniknout nejake potize[Whitey]
SVN 4773 - 4775:
Lovecké signty po najetí myší:
- zobrazují na co mají vliv
- zobrazují vývěsky na kterých jsou registrovány

- zamezeni niceni

SVN 4784:
- informace o nápoji obsahují čas trvání efektu
- informace o nápoji obsahují část těla kterou ovlivní intoxikace


[Brak]
Bestiar:
- Prejmenovan Vrk na Vrrk a zmenena barva na puvodni
- Zmenena barva Najezdnika Bojovnika, Lucistnika, 
- Zmenena AI Orkskych guardu
- Zmena osaceni orkskych guardu
- Pridan Orksky jezdec


[Radstar]
Client SVN 80 a 85:
- Vydani nove verze do patcheru
Democritus would say about his atomos proposal "I TOLD YOU SO" like 2400 years ago!
SVN 5149, bylo restartováno:
- úprava SOE, aby šel definovat efekt který se místo obvyklého procesu přičítá
- úprava efektů taktiku, aby se přičítaly (tj. +10 hit taktika a +10hit kouzlo = +20hit)

SVN 4814 - 5148, bylo restartováno:
SOE (engine efektů), kouzla:
- oprava SOEAttackCriticalBonusEffect (chyběla ikona, nevyvolávalo se přepočítání při zahájení/ukonćení efektu)
- Fix padu pri zacileni nesmyslnyho targetu kouzlem MagicMissile
- Prepsani summonu podle rosteru + bug1595
- oprava perku PyroMaster
- nový efekt SOEDamageOverTimeEffect pro opakované aplikování definice poškození
- možnost serializovat modul poškození
- předělaný RegenerationEnchantment + SOENaturalRegenerationEffect (10 = +10%, ne 90% zrychlení)
- oprava dispelu summonů

Enchant (engine očarování věcí a nápojů):
- optimizace v očarování
- úprava lektvaru pro možnost okamžitého použití (obejití "přípravy flakónku")
- umožnění targetovat cíl lektvaru (pro ty které neslouží k pití)
- vytvořen efekt AnimalCure (Zvířecí lék)
- vytvořen efekt Pesticide (Zhouba škůdců)
- vytvořen efekt Fertilizer (Farmářské hnojivo)
- vytvořen efekt LeatherReagent (Činidlo na kůži)
- vytvořen efekt SetEnchantment (přímý vliv na hodnoty cíle, např. lektvary léčení)
- vytvořen efekt Haste, pro zrychlení nebo zpomalení útoku, chůze, nebo obojeho
- vytvořen efekt BonusDamageEnchantment (bonusové dmg proti určité třídě nebo druhu NPC)
- oprava pádu v GM gumpu pro definice očarování
- oprava vlivu kvality na lektvary (nefungovalo)
- oprava vlivu kvality předmětu u RegenerationEnchantment
- oprava zobrazeného času trvalého očarování

Výuka perků:
- gump výuky perků ukazuje všechny které vaše postava může umět (ty na které nemá požadavky jsou zašedlé, bez tlačítka)

Taktický gump (po použití dovednosti Taktika):
- práce na taktickém gumpu, sekce Nastavení (zatím jen pro GM)

Výroba, farmařina:
- sjednocení výpočtu kvality produktů zvířat (vzorec ještě bude upraven)
- vytvoření decilitrových návodů pro Farmářské hnojivo, Zhoubu škůdců, Zvířecí lék a Činidla na kůži
- Zvířecí lék (AnimalCure, AnimalCurePotion) použitý na zdravé zvíře dá 3 dny ochrany před nemocí, zobrazení času vakcinace v gumpu dovednosti Znalost zvířat

Předměty:
- převedení lektvarů přidávajících HP, staminu, manu, Jedlíkovo záchranu, Vlasorostu a Vousorostu na nový systém
- lektvary ovlivňující rychlost převedeny na nový systém
- oprava skloňování jednotky času v popisu některých lektvarů
- úprava názvu nádob s tekutinou na "Jméno tekutiny (jméno nádoby)"
- nádoba s tekutinou zobrazuje popis tekutiny, místo svého (pokud ho tekutina má)
- oprava získání definice lektvaru po výrobě, bug podobných názvů
- Zmena nazvu StamRegenPotionu z "Lektvar regenerace životní síly" na "Lektvar regenerace svěžesti"
- zablokováno reznutí nenainstalovaných zámků
- oprava délky trvání efektů vícesložkových jedů (nesprávné určení délky trvání efektů jedů s více účinky)
- oprava přetlačování efektů komponent vícesložkových jedů (u jedu s více účinky začal působit jen jeden)

NPC:
- oprava AI strážných mágů (při určité kombinaci nastavení Bestiářem přestávali kouzlit)
- oprava rozpoznání typu modlitby (NPC odmítala sesílat většinu modliteb)
- oprava pádů při startu servru, u NPC s víc než jednou produkcí
- rozšíření definic tříd NPC (aby Ptáci byly "Pták" a ne "Zvíře" atd.)

Zakázky:
- upraven počet položek a požadavky na množství (zejména pro nízké levely)
- zakázka vyplatí bonus za věci dodané v lepší než požadované kvalitě (doplní rozdíl cen kvalit)
- oprava ActualCash (NPC nepočítaly peníze na den, stále braly maximum i po odebrání zakázky)
- odpojení debugu kvality (pro GM zachován, ale je už zbytečný)
- odpojení násobičů cen a XP pro vysoké odměny (již zbytečné)
- zvýšení poměru XP z 10% na 25% finanční odměny (zakázka za 1000st = 250XP za hodnotu zakázky + 50XP defaut z nastení NPC)

Ostatní skritpa:
- úpravy a opravy GM nástrojů
- úpravy a rozšíření skript interakcí
- interní práce na Drowech
- Zruseni omezeni vzdalenosti pro party-chat (bug1588)
- Svitek zakazek je vzdy identifikovany
- zrušeno skriptové pojmenování Bandage "Obvazy" v konstruktoru (problém nestackovatelných obvazů)
- Opraveno sniznovani trenovacich skillu podle vzorce na wiki 4*LvL ( predtim to snizovalo podle 50+(LVL-10)*2 )
- Fix padu pri klikani na uvazovnik vice postavama najednou!
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
[Questy]
Ve světě jsou dva nové questy, jeden lze najít poblíž dolu na západě Isharionu a druhý poblíž Hory svědomí.

[Bestiář]
Revize několika NPC
Změna grafiky u některých NPC (Ještěří král, válečník, Matka úlu)
Přidáno několik nových NPC (zatim nevyužita až na vyjímky)
Ostnatec - nyní prudce jedovatý
Bezhlavý dozorce má nyní tmavší barvu

[Dungeony]
Mrtvé chodby - zlepšeny odměny (Zbraně a Peníze)
Podzemní město - boss vyměněn za jiného silnějšího, tomu i uzpůsobena odměna, včetně jeho lootu
Doupě lapků - nelze odejít bez zabití bosse, Král lapků má nyní průměrný equip(nedropuje ho ale), z jeho lootu už není šance jen na meč co se týče zbraní, zvýšeny expy za zabití o 30.

V dungeonech již nelze získat části Tvrzeného plátového brnění (vyjímka Mrtvé chodby zde stále lze), lehce zvýšen počet Rare Ingotů v pokladech
[Questy]

Ve světě je jeden nový quest, lze ho najít v Cyproně.
SVN 5380, bylo restartováno:
AdvancedVendor:
- úprava horní lišty gumpu (zjednodušení rušení nepoužívaných položek)
- přidáno tlačítko na zapnutí/vypnutí zvětšených obrázků v gumpu (defaultně vypnuto)
- přidán blacklist, s možností přidávat/ubírat osoby podle jména
- možnost přidat víc než jednu farmu
- možnost nastavit konkrétní zvířata na farmě/farmách jako neprodejná
- zrušeno omezení vzdálenosti farmy (rentboxu) od vendora
- menu přidávání truhel/farem lze používat i dál od vendora (pro připojení vzdálených farem)

Bankéři, Skladníci:
- GM možnost definovat BL (pomocí příkazu [set accesslist)

Ostatní:
- sjednocení a optimalizace skript NPC která berou ohledy na trest ignorace a spoutané vězně
- AccessList (univerzální Blacklist) s možnostmi definovat přístupová práva na základě různých kritérii (rasa, povolání, víra, trest ignorace, osobní blacklist...), zatím použit pouze u AdvancedVendora, bankéřů a skladníků

SVN 5150-5379, bylo restartováno:
Očarování:
- velká úprava Bestiáře (přidání šance na očarovaný loot u mnoha NPC)
- oprava kalkulace efektů měnících Obratnost a Inteligenci (chybné výpočty při více efektech)
- zobrazení očarka v popisu věci ([look, info u vendora)
- vendor rozpozná očarované předměty
- venor nebere očarované předměty s běžícím očarováním

Intrakce, FragHunt (kvesty na lovení NPC):
- parametru Count přidána podpora pro náhodný rozsah
- parametru Type přidána podpora pro AliasList
- oblast pro lov lze zadat jako region: Location="mapa(region)", například Location="Manawydan(Ishar)"
- parametru Location přidána podpora pro víc regionů Location="Mapa(Region, Region, Region...)"
- upravené zobrazení huntu (počet lovených NPC)
- upraveno zobrazení seznamu lovených potvor (tooltip zobrazuje lokaci kde lov probíhá)
- fix bug1582: Při ručním smazání kvestu z deníku je smazán i odpovídající lov
- log huntu v deníku kvestů zobrazuje správné jméno (Interakce: ...), tedy bez té vlnovky a tím co bylo před ní

Poklady:
- úpravy Bestiáře (přidání šance na mapu v loot u mnoha NPC)
- truhlu s pokladem lze otevřít teprve až jsou všichni strážci mrtví

Lektvary:
- u Lektvaru rozjasnění mysli, Lektvaru moudrosti a Elixíru geniality oprava cíle intoxikace z Svalu na Mozek

Perky:
- zrušen perk Bojové finesy
- zrušen perk Míření
- perk Jistá paže nyní vyžaduje perk Střelba za pohybu (dosud Míření)
- perk Déšť šípů nyní vyžaduje perk Střelba za pohybu + Jistá paže (dosdu Míření + Jistá paže)
- perk Střelba za pohybu zpřístupněn i bardům (jako perk Míření)
- perku Střelba za pohybu snížen požadavek na skill z 70 na 20
- automatická prověrka a následný reset perků na hráčských postavách (zda je mohou mít)
- automatické naučení MovingShot, pokud mám navazující perky

CS4:
- změna vzorce šance zásahu z 50 + (útok - obrana) / 2 na 50 + (útok - obrana) / 2.5 (100 rozdíl je +40 zásah, místo +50)
- změna vzorce výpočtu zbroje z kategorie, z 2+3xK na 2+2xK
- fix chybějící animace šípů NPC
- fix chybějícího AmmoType v (nestřílející luky)
- fix šance zničení šípu/vrhacího nože
- fix vrhací zbraně nepovažované za ranged
- zablokován bonus toulce pokud použité střelivo není v něm

Taktický gump (použití dovednosti Taktika nebo Přesnost, panel Nastavení):
- oprava výpočtu požadavku skillu u střelecké taktiky cílené/rychlé útoky

Ostatní:
- bug1596
- bug1248 (do buffikony stopovacího peta přidáno info o bonusech)
- stopovací pet dává bonus pouze pokud je naživu
- oprava kalkulace efektů měnících Obratnost a Inteligenci (chybné výpočty při více efektech)
- fix nesnesitelně dlouhých savů (a pomalého načítání)
- pokus o opravu debuffu rychlosti útoku (CS4)
- vylepšování GM a debugovacích nástrojů
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
[Questy]

Ve světě je jeden nový quest. Je trochu jiný, než na které jste zvyklí, tak doufám že se bude líbit Smile

Po Isharionu se povídá, že lesy bloudí podivná žena. Sama toho moc nemá a tak si nemůže dovolit nocleh a proto hledá různá opuštěná místa. Jediné, co k ní neodmyslitelně patří je kotlík, který vždy s sebou táhne. Prohlašuje o sobě, že je zdatná alchymistka, avšak... jaké tajemství ukrývá?
SVN 5459 [bylo restartováno]
Whitey
- Oprava spouštění HarvestSystemu (okopávání, těžba dřeva atd.)
- Oprava defaultních akcí zbraně v XML (za určitých podmínek se nepřiřadily)
- Dřevorubecká funkce seker, kopací funkce motyky
- Další optimizace CS4 skript zbraně
- Oprava minimální hodnoty některých parametrů zbraní (např. šanci kritického úderu to dělalo 1 a větší -> 100 a víc %)
- Oprava zprávy o zbrani v sedle

SVN 5458 [bylo restartováno]
Leaf
- Inteakce

SVN 5450 [bylo restartováno]
Biosek
- Oprava deravy podlahy na lodich. Nelicovali prkna, zalepeny lepidlem.

SVN 5449 [bylo restartováno]
Whitey
- Upravení definice zbraní na finálnó hodnotu (proměnné místo polí)
- Doplněné materiály zbrojí
- Zobrazení materiálu zbraní, zbrojí a štítů
- Oprava pádu housesignu
- Změna vrstev hrudníku falérových zbrojí (nemají pokrývat ruce)

SVN 5437 [bylo restartováno]
Biosek
- Oprava zakrouhavani MWItemID pri pohybu.
- Pokud by se dalo prochazet predmetama, kteryma se driv nedalo, tak je problem v Movement.cs od tohodle commitu

SVN 5436 [bylo restartováno]
Whitey
- Opravy padu

SVN 5427 [bylo restartováno]
Leaf
- Interakce

SVN 5420 [bylo restartováno]
Whitey
- Oprava pádu
- CS4 beta 1.0

SVN 5412 [bylo restartováno]
Biosek
- Zapomenuty tvrdy breakpoint
- Uprava na zobrazovani spravneho ItemID
- Oprava nacitani a zobrazovani statiku a jejich flagu na serveru podle kalkulace na klientovi. Pro novou statickou grafiku.

SVN 5399 [bylo restartováno]
Stig
- Zapomenutá oprava chybné definice Alchemy očarování na zbraních v pokladech z map

SVN 5384 [bylo restartováno]
Whitey
- Snížení šance na zvláštní efekty zásahu
- Změna efektu zásahu do hlavy (z halucinace na 5% postih zásahu a obrany)
SVN 5609-5611, bylo restartováno:
CS4:
- chybějící poškozování zbraně po útoku
- chybějící poškozování zbroje po zásahu
- kritický zásah se pokusí poškodit vše v dané lokaci
- normální zásah se pokusí poškodit zbroj, pokud se to povede pak se pokusí poškodit ještě jednu věc v dané lokaci

Taktický gump:
- oprava refreshe gumpu po zaslání informace, změnž zbraně atd.
- [test tactic zobrazí GMku taktiku cíle
- umožněno zobrazení taktiky NPC (bez informací z boje)

Ostatní:
- úprava hlášky poničené zbraně nebo zbroje (aby to napsalo co bylo poničeno)
- okamžité promítnutí změn napojení ruleru do jeho popisu
- sjednocení metod výběru poškození zbroje a/nebo věci pod zbrojí (kritický zásah se pokusí poškodit všechno v dané lokaci; normální zásah se pokusí poškodit zbroj, pokud to vyjde tak ještě jednu věc pod zbrojí)


SVN 5460-5608, bylo restartováno:
CS4:
- informace o zbraních/zbrojích/štítech do informací o předmětu
- zvětšen a mírně upraven gump s informacemi o předmětu
- drobné opravy + optimizace skript štítů
- snížení postihu rychlosti zbraně s vlastností "Těžká zbraň" na +1/3 (původně +2/3)
- snížení poškození střelných zbraní o 1 kategorii
- rozdělení štítů do kategorií
- přidání vlivu perku na štíty (lze nosit štít o kategorii level perku-1)
- doplnění požadavku na perk do popisu štítu
- oprava definic štítů (vliv statů na obranu)
- snížení bonusů za staty štítů první kategorie (lze používat bez perku)
- úprava parametrů štítu EternalLight
- fix zobrazení základu parametrů v popisu zbraně (nepřičítaly se hodnoty speciálních vlastností)
- oprava chyby načítání a vyhodnocování vrstev zbroje PlateArm a Platelegs
- ošetření hlášky o absorbování útoků na TrainingDummy
- změna hlášky o absorbování útoků na kratší "Zasahuješ, ale tvá zbraň protivníka ani neškrábne!"
- oprava výpočtu "pokrytí těla" u aliasů (itemy které sdílejí nastavení, např. Medvědí čapka bere atributy kožené helmy)
- oprava získávání parametrů zbroje u aliasů (např. Látková kukla která kryje hlavu i krk měla parametry pouze hlavy)
- NPC s defaultní zbrojí negenerovalo tuto zbroj (= nebyla počítána)
- opraven záporný požadavek skillu (zbraně 0-1. kategorie s BetterHandling)
- zvýšení anatomického bonusu kritického zásahu z 6 na 10%

Taktický gump:
- drobná oprava tooltipu absorpce zbroje v gumpu Taktiky
- drobné opravy taktického gumpu (info o zbrani)
- oprava mizejících efektů Taktiky

Uniformy:
- ošetření vícenásobných uniforem (je preferována co nejsložitější, případně gildovní)
- fix gildovního titulu, u kterého je mužská i ženská uniforma shodná
- gildovní uniforma může mít víc než 4ks oblečení
- gildovní uniforma může obsahovat požadavek na konkrétní vlasy nebo vousy
- v gumpu gildovní uniformy lze upravovat požadovaný název a barvu předmětu (GM i itemID a Layer)
- úpravy gumpu editace gildovních uniforem pro větší srozumitelnost

Summony, pety, NPC:
- fix PerceptionRange u ovládaných tvorů (bug nutného spamování příkazů, kdy pet chodil po políčku)
- drobná úprava textů NPC ovládajících pety (nehumanoidní emotují, místo aby řvali "xxx do útoku!")

Zákoníky:
- oprava zrušení targetu hráče po uvěznění (dosud stráže útočily dál)

Domovní regiony:
- drobné úpravy jmen domovních regionů apod.
- fix přenosu očarování domů (Dismount apod. po zrušení nájmu a deserializaci zmizel))
- domovní region při vzniku v přebírá hodnoru IsUnderGround (= tmavé podzemí) ze svého okolí (tma v domech v podzemí)

Ostatní:
- chybějící serializace VisionInverted (neukládalo se obrácené vidění drowů)
- nově vytvořený drow (a drow který projde TutorialEndMoongate) má nastavené obrácené vidění
- oprava ConsumeQuantity (mizení flakónků a nádob obsahu 1dl)
- oprava popisku očarování měnícího poškození (nesprávné zabarvení popisu negativního efektu)
- drobné optimizace (nepoužívaná skripta, debug dynamických efektů)
- napravena reakce kormidelnika pri prikazech na presun
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
(jde o starší věci, ale zapomenulo se to zapsat)

[Brak a Thanis]
U oltáře většiny bohů lze získat požehnání od svého boha, běda však těm co zradí svého boha a pomodlí se k jinému...

[Brak, Stig a Leaf Mapa]
Okrášlení vstupů do některých dungeonů
Vnitřek pevnosti Galu'gund kompletně předělán
Okolí Eldarionu upraveno (bohužel malá část kvůli chybě grafiky nepřístupná)
Kareld přestavěn
Na severu postavena strážní věž
Za Cypronou nová chatka
Oprava různých chyb v terénu mapy

[Bestiář]
Těžkooděnec,Berserkr a Lučištník šampion již nenosí róby ani pláště (vyjímka NPC zločinci a nerespawnuté mobky)
Berserkr šampion - lehce zvýšena síla na úkor obratnosti
Leopard - zlepšeny bojové skilly
Mladý upír - lehce posílen
Drobné úpravy na různých NPC v rámci CS4, většina však není na první pohled poznat nějak poznat
RP zápisky na fóru neslouží jako informace pro Vaše herní postavy, které pak zneužijete ve hře.Skok na fórum: