Hodnocení tématu:
  • 8 Hlas(ů) - 4.5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
* Co bylo opraveno/upraveno/přidáno *
SVN 6485-6490:
- oprava chyb gumpu nastavování cen vendorů
- zobrazení času za jak dlouho mládě dospěje v gumpu Znalosti zvěře
- oprava chyby načítání XML s údaji Nejrychlejšího průchodu (u některých definic se nenačetly regiony zjišťující počet NPC)
- oprava editace Nejrychlejšího průchodu (GM nemohlo opravovat/upravovat již zadaný průchod)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6492:
Farma:
- věci s kategorií "Pro farmáře" se na farmě nerozpadají, dokud je pronajatá
- vystěhování věcí po ukončení nájmu do deedu (stejně jako u domů)

Pole:
- věci s kategorií "Pro farmáře", nádoby s vodou a prázdné nádoby se na poli nerozpadají, dokud je pronajaté
- vystěhování věcí po ukončení nájmu do deedu (stejně jako u domů)

Včelí úl, šance na druhou sklenici medu:
- každá úspěšně vypěstovaná a sklizená rostlina zvyšuje šanci o 1% (pokud zasadíte více semínek naráz bude šance o to vyšší)
- pokud je na poli více úlů rozdělí se zvýšení šance náhodně
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
- Přidány spawny Mrožů do světa
- Přidáno pole na sázení u Kareldského hrabství.
- Přidán výkup zvířat u systémového vendora Richtera v Isharu
- Úprava Jehněte již neotevírá dveře
- Odstraněn požadavek na povinné ICQ při registraci
SVN 6498
Velké přepracování Dechu ("Dech" zajišťuje věci jako je vrhání kamenů Ettiny):
- staří známí vás moho překvapit novými kousky (GM mají spoustu nových možností a funkcí pro Dech)
- NPC kterému se nepovede Dech se o něj znovu pokusí až za polovinu času potřebného k normálnímu nabití Dechu (dosud hned jak mělo možnost)
- oprava časování Dechu (špatný výpočet z min-max hodnot)

Novinky:
- umožněno uzamknutí předmětu na poli nebo farmě, pomocí kontextového menu (předmět musí být vyrobený hráčem a musíte být vlastníkem farmy/pole)
- úly, šance na druhou sklenici: sklizeň rostlin se započítává pouze na úly které ještě nemají 100% šanci (dosud náhodně, tj. bonus mohl být promarněn)

Změny&Opravy:
- spousta drobných změn a optimizací kódu (opravuji věci z dob kdy jsem věděl o programování méně než teď Smile )
- odstranění již dříve zrušeného střelného zranění (nahrazené bodným) a sečného zranění (nahrazené lehkou a těžkou čepelí) z míst kde už dávno neměly být (očarování, pasti, kouzla)
- oprava příčiny chybové hlášky DecomposeEnum v konzoli
- oprava pádů Carvingu (CreatureContext se zpracovával paralelně, Carving ne -> občasný pád)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Dech 2.0 (systém speciálních akcí pro NPC)
- velké rozšíření možností nastavení dechů (aplikace očarování, jedů, odmrštění, omráčení, uklouznutí a další)
- upraven a sjednocen výpočet poškození dechem a speciálních políček dechu
- zrušeno propojení dechu a bestiáře (stejný dech lze nově použít na víc typů NPC)
- přidán BreathOnHit (událost při zásahu NPC), BreathOnDeath (událost na smrt NPC)
- rozšíření možností "akčního dechu" (lze definovat víc než jeden a upravit způsob jejich použití)
- upravená šance a způsobu prodloužení pauzy mezi dechy u NPC zasaženého kouzlem Roj
- modul TargetAcquisition (způsob získávání cílů), použitelný pro další skripta

Změny&Opravy:
- ošetření spamování hlášky "Jsi omráčen a nemůžeš se hýbat." při pokusu o pohyb v paralýze
- oprava očarování DayLight (za určitých podmínek nefungovalo)
- oprava výpočtu vzdálenosti (v určité situaci nefungoval)
- drobné opravy a úpravy (likvidace warningů v SOE, oprava záznamu protokolu načítání rybaření, doplnění překladů enumů pro dropboxy, odstranění nevyužitých částí kódu FastestThrough)
- zablokování vícenásobného otevření Bestiáře jedním člověkem
- oprava chování výbušnin (při neúspěšné aktivaci vybouchly, ale nesmazaly se)
- zrušení požadavku na znalost výbušnin u Výhonku entích kořenů
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6515
Umožněno snižování dovedností:
- dovednosti se snižují ve výukovém gumpu, snížení není omezeno dovednostmi učitele (na rozdíl od výuky).
- snížení dovedností je placeno zkušeností, postava získá zápornou zkušenost (-XP, tato zkušenost se zruší normálním expováním)
- postava která má -XP (z trestu nebo po snížení dovednosti) nemůže znova snižovat dovednosti, dokud se -XP nezbaví.
- cena snížení dovednosti je počet uvolněných bodů x 100 (např. snížení dovednosti z 35 na 34 uvolní 2 body, tj. stojí 200XP)
- v jednorázovém snížení nelze přesáhnout cenu 5000 -XP. Cena musí být nejprve splacena, pak teprve lze znovu snižovat.

Upraven gump výuky dovedností:
- ikona zámečku na šipce oznámí kdy nelze zvyšovat dovednost kvůli neschopnosti učitele
- červená značka mínus u šipky snižování dovednosti oznámí kdy toto snížení stojí zkušenosti
- zobrazení zda lze nebo nelze snižovat dovednosti, cena aktuálního snížení a/nebo počet -XP (-XP se zobrazuje i v profilu postavy)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6539
- oprava načítání desetinných cen z XML databáze
- příprava převodu XPFA do systému Úspěchů (místo "bojuješ, tak máš chvíli o několik OnlineXP víc" bude "zabij 10x NPC za 10XP")
- opravy a finalizace systému Úspěchů (interní alfa + pracuji na převodu natvrdo kódovaného XPFA do XML Úspěchů)
- systém Odměny (XML definovatelné odměny, zatím použité pouze u Úspěchů: XP, peníze, předměty, body Úspěchu, časem budou další možnosti)

SVN 6540-3541
- opravy chyb (opakované ukládání XML pro ID a pád při neexistující složce)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6544 [bylo restartováno]
- oprava pádů příkazu [go (chyba v parsování textu)
- oprava pádu zápisu achivementu "OnDeath" pokud není jasné pro koho se má zapsat
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6548 [bylo restartováno]
- převod věcí z XPFA do Úspěchů (XPFA dočasně poběží souběžně s Úspěchy)
- příkaz "Uspechy" pro zobrazení gumpu Úspěchů
- různé opravy a úpravy Úspěchů
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6550 [bylo restartováno]
- systém Odměny rozšířen o hlášky při získání odměny
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6556 [bylo restartováno]
- oprava NPC akce odhození (ošetřeno odhození do statiky + teoretické shození do díry nebo vyhození na sloup)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6557 [bylo restartováno]
Opravy třídičky / autolootu:
- oprava dvojí hlášky o zvednutí prvního předmětu z těla (první hlášku házel test zda se loot má spustit, druhou už samotné třídění)
- "target" už nebude po vytřídění spouštět gump
- "target" už nebude lootovat okolní těla
- nastavení "Automaticky" v gumpu se týká jen předmětů vhozených na postavu
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6558-6552 [bylo restartováno]
- Bylinkářství při hledání na stromě nevnucuje nůž do ruky, pokud je v ní Herbář
- TwoHandsStrike (Obouruční úder, nová vlastnost pro některé zbraně)
- oprava zobrazení gumpu TheSorter target (nemá se zobrazovat)

SVN 6563 [bylo restartováno]
Bandáže:
- Pokud léčí hráč sám sebe, může u toho chodit.
- Pokud léčím někoho jiného, nesmím přepínat warmód (protože ho mám mít na začátku vypnutý)

UnicornShield:
- Při rozpadnutí (0hp) se nezničí, zůstane jako památka (časem možná bude opravitelný lze ho opravit Starobylou esencí hmoty)

Předměty:
- zničené věci mají popisek "Zničený předmět" v tooltipu
- akce Destroy() nelze provést na nezničitelném předměty (MaxHitPoints=0)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6564 [bylo restartováno]
Mrtvola:
- mrtvola NPC v které je magická věc bude zvýrazněna magickým obláčkem

Peti (mouti) - fix utíkání petů při omráčení:
- pet na farmě, uvázaný u sloupku nebo dál než 15 políček se už nebude pokoušet dostat k tělu omráčeného majitele
- petům poblíž omráčeného majitele se nastaví "domácí pozice" u jeho těla (bojový pet tělo hlídá - dál bojuje, nebojový jedná dle situace)

Esence hmoty:
Sada nových předmětů, které budou postupně přidány do lootu a pokladů.
Esence hmoty slouží k opravě předmětů, silné esence zvládnou opravit i zničené předměty, nejsilnější esence zvládne i neopravitelné předměty (jako je Měsíční štít jednorožce).
Esence lze upgradovat použitím dvou stejných esencí na sebe.
Pozor, "zbytky" po rozpadnutí předmětu již opravovat nelze. "Zničený" předmět je takový který už nelze používat, ale nerozpadl se na zbytky.
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6566 [bylo restartováno]
- fix odcházení mountu po sražení ze sedla
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6567 [bylo restartováno]
Stopování:
- fix: při cíleném stopování mají hledané stopy obtížnost jejich majitele, ne obtížnost cíle
- fix: při hledání naslepo se při neúspěšném pokusu identifikovat stopu nebude generovat nová stopa (zrušeno "ale stopa se ztrácí" - po přidání "účinnosti" to silně snižovalo šanci najít obtížné stopy)
- upravení systémových hlášek pro větší srozumitelnost
- upravení hlášek stopování pro větší srozumitelnost
- zrušena hláška "Přerušuješ stopování" pokud bylo stopování správně dokončeno
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6569 [bylo restartováno]
AliasList:
- modernizace kódu
- mazání položek v listu (smazáním textu v poli)
- při prvním otevření gumpu se otevře první list v seznamu (teď prázdný)
- možnost vložit do listu jiný AliasList
HuntingCage:
- upravena hláška při poklepání, aby bylo více jasné proč "s tím neumím zacházet". ("vysvětlení" se provádí pomocí kontextového menu)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Aktualizace klienta:
Verze 2021.10.1.16653
- opraveno zobrazování map v klientovy
SVN 6575 [bylo restartováno]
Bylinkaření
- oprava času pro najití rostlinky (vždy min 1s)
- oprava získání Úspěchu pro Bylinkaření
- oprava hledání rostlinek (chybné určování co lze získat v regionu po druhém pokusu)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6578 [bylo restartováno]
TreasureMap:
- fix vytváření nových spawnerů při každém kopnutí (má se udělat jen jeden)
EnchantmentHolder (sada na očarování)
- změna grafiky
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.Skok na fórum: