Hodnocení tématu:
  • 8 Hlas(ů) - 4.5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
* Co bylo opraveno/upraveno/přidáno *
SVN 6485-6490:
- oprava chyb gumpu nastavování cen vendorů
- zobrazení času za jak dlouho mládě dospěje v gumpu Znalosti zvěře
- oprava chyby načítání XML s údaji Nejrychlejšího průchodu (u některých definic se nenačetly regiony zjišťující počet NPC)
- oprava editace Nejrychlejšího průchodu (GM nemohlo opravovat/upravovat již zadaný průchod)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6492:
Farma:
- věci s kategorií "Pro farmáře" se na farmě nerozpadají, dokud je pronajatá
- vystěhování věcí po ukončení nájmu do deedu (stejně jako u domů)

Pole:
- věci s kategorií "Pro farmáře", nádoby s vodou a prázdné nádoby se na poli nerozpadají, dokud je pronajaté
- vystěhování věcí po ukončení nájmu do deedu (stejně jako u domů)

Včelí úl, šance na druhou sklenici medu:
- každá úspěšně vypěstovaná a sklizená rostlina zvyšuje šanci o 1% (pokud zasadíte více semínek naráz bude šance o to vyšší)
- pokud je na poli více úlů rozdělí se zvýšení šance náhodně
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
- Přidány spawny Mrožů do světa
- Přidáno pole na sázení u Kareldského hrabství.
- Přidán výkup zvířat u systémového vendora Richtera v Isharu
- Úprava Jehněte již neotevírá dveře
- Odstraněn požadavek na povinné ICQ při registraci
SVN 6498
Velké přepracování Dechu ("Dech" zajišťuje věci jako je vrhání kamenů Ettiny):
- staří známí vás moho překvapit novými kousky (GM mají spoustu nových možností a funkcí pro Dech)
- NPC kterému se nepovede Dech se o něj znovu pokusí až za polovinu času potřebného k normálnímu nabití Dechu (dosud hned jak mělo možnost)
- oprava časování Dechu (špatný výpočet z min-max hodnot)

Novinky:
- umožněno uzamknutí předmětu na poli nebo farmě, pomocí kontextového menu (předmět musí být vyrobený hráčem a musíte být vlastníkem farmy/pole)
- úly, šance na druhou sklenici: sklizeň rostlin se započítává pouze na úly které ještě nemají 100% šanci (dosud náhodně, tj. bonus mohl být promarněn)

Změny&Opravy:
- spousta drobných změn a optimizací kódu (opravuji věci z dob kdy jsem věděl o programování méně než teď Smile )
- odstranění již dříve zrušeného střelného zranění (nahrazené bodným) a sečného zranění (nahrazené lehkou a těžkou čepelí) z míst kde už dávno neměly být (očarování, pasti, kouzla)
- oprava příčiny chybové hlášky DecomposeEnum v konzoli
- oprava pádů Carvingu (CreatureContext se zpracovával paralelně, Carving ne -> občasný pád)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Dech 2.0 (systém speciálních akcí pro NPC)
- velké rozšíření možností nastavení dechů (aplikace očarování, jedů, odmrštění, omráčení, uklouznutí a další)
- upraven a sjednocen výpočet poškození dechem a speciálních políček dechu
- zrušeno propojení dechu a bestiáře (stejný dech lze nově použít na víc typů NPC)
- přidán BreathOnHit (událost při zásahu NPC), BreathOnDeath (událost na smrt NPC)
- rozšíření možností "akčního dechu" (lze definovat víc než jeden a upravit způsob jejich použití)
- upravená šance a způsobu prodloužení pauzy mezi dechy u NPC zasaženého kouzlem Roj
- modul TargetAcquisition (způsob získávání cílů), použitelný pro další skripta

Změny&Opravy:
- ošetření spamování hlášky "Jsi omráčen a nemůžeš se hýbat." při pokusu o pohyb v paralýze
- oprava očarování DayLight (za určitých podmínek nefungovalo)
- oprava výpočtu vzdálenosti (v určité situaci nefungoval)
- drobné opravy a úpravy (likvidace warningů v SOE, oprava záznamu protokolu načítání rybaření, doplnění překladů enumů pro dropboxy, odstranění nevyužitých částí kódu FastestThrough)
- zablokování vícenásobného otevření Bestiáře jedním člověkem
- oprava chování výbušnin (při neúspěšné aktivaci vybouchly, ale nesmazaly se)
- zrušení požadavku na znalost výbušnin u Výhonku entích kořenů
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6515
Umožněno snižování dovedností:
- dovednosti se snižují ve výukovém gumpu, snížení není omezeno dovednostmi učitele (na rozdíl od výuky).
- snížení dovedností je placeno zkušeností, postava získá zápornou zkušenost (-XP, tato zkušenost se zruší normálním expováním)
- postava která má -XP (z trestu nebo po snížení dovednosti) nemůže znova snižovat dovednosti, dokud se -XP nezbaví.
- cena snížení dovednosti je počet uvolněných bodů x 100 (např. snížení dovednosti z 35 na 34 uvolní 2 body, tj. stojí 200XP)
- v jednorázovém snížení nelze přesáhnout cenu 5000 -XP. Cena musí být nejprve splacena, pak teprve lze znovu snižovat.

Upraven gump výuky dovedností:
- ikona zámečku na šipce oznámí kdy nelze zvyšovat dovednost kvůli neschopnosti učitele
- červená značka mínus u šipky snižování dovednosti oznámí kdy toto snížení stojí zkušenosti
- zobrazení zda lze nebo nelze snižovat dovednosti, cena aktuálního snížení a/nebo počet -XP (-XP se zobrazuje i v profilu postavy)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.Skok na fórum: