Hodnocení tématu:
  • 8 Hlas(ů) - 4.5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
* Co bylo opraveno/upraveno/přidáno *
SVN 6627 [bylo restartováno]
Přidané NPC perky (vliv na agro podobný volbám v hráčském Taktickém panelu):
NPCAgroIncrease - zvýšené generování agra (+33/+66/+100/+150%)
NPCAgroDescrease - snížené generování agra (-15/-30/-45/-60% agra)

Předělaný perk Výsměch:
Aktivní perk, 10 many, prodleva mezi aktivacemi 10s.
Všem protivníkům v okruhu 5 polí zvýší agro vůči vaší osobě o 20/25/33/50% (jako by jste je zranili).
Cíle vás musí vidět nebo alespoň slyšet!
Pokud vám změna perku vadí a máte ho, požádejte prosím i reset tohoto perku.
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6633 [bylo restartováno]
AI:
- přepsání kódu CombatTimer (rychlejší reakce na ztrátu cíle)
GlobalSetup:
- přidána hodnota WeaponSwapDelay (prodleva mezi výměnou zbraně u NPC, defaultně 1s)
- přidána hodnota CombatLostVisionTimeout (jak dlouho NPC hledá ztracený cíl, defaultně 7s)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6635 [bylo restartováno]
AI:
- lootující NPC se pokusí vybavit se lootovanou věcí
- oprava a úprava funkcí AIAdvancedBehavior:
-- Antipatist (oprava změny cíle po napadení pokud útočníka nesnáším na základě povolání nebo rasy, nefungovala)
-- Impish (aktivní častá změna protivníka, bez ohledu na agro)
-- Upset (aktivní změna protivníka podle hodnot agra)
- oprava fukcí AIHate (změna cíle pokud někoho nesnáším na základě povolání nebo rasy, nefungovalo)

GlobalSetup:
- přidána volba NPC smí lootovat (defaultně On)
- přidána volba AIAdvancedDelay (prodleva mezi akcemi rozšířené AI, defaultně 10s)
- přidána volba WeaponSwapDelay (prodleva mezi výměnou zbraní u NPC, defaultně 1s)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6636 [bylo restartováno]
Agro
- diskartace zastaralých hodnot (od mrtvých npc atd.)
- test viditelnosti u hledání protivníka s nejvyšším agrem
- rozšířený debug u "Upset" (pokud má NPC zaplý debug, hodí červený kámen po starém cíli a zelený po novém)

CS4:
- pokud se neuskuteční švihnutí zbraní (OnSwing() ) bude útočník čekat na nejbližší vhodnou příležitost (dosud prostě pořád máchal)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6637 [bylo restartováno]
- oprava pádu po útoku na zničitelný předmět
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6639 [bylo restartováno]
- bednu ze stěhovacího deedu nelze rozšlapat
- GM příkaz [PackUp zabalí všechny věci z cílového pole do bedny
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6643 [bylo restartováno]
Bestiář
- oprava chování po zavření klienta s otevřeným gumpem Bestiáře

SVN 6642 [bylo restartováno]
Agro:
- nastavení AdvancedBehaviorHate je využíváno i v preferencích protivníků (nenávist k lučištníkům -> lučištník se počítá jako by měl agro o 50 bodů vyšší)
- úprava agra aby mohlo být i záporné (záporné agro = menší chuť vybrat si vás za cíl)
- nový perk FightWithMe na manipulaci s agrem (viz. níž)

Perky:
- úprava gumpu perků (v tooltipu tlačítek ukazuje popis perku, aktivní perky v gumpu zobrazují spotřebu many)
- výjimka pro GM ve spotřebě many při aktivaci perku

Nový perk "Já jsem tvůj soupeř!" (FightWithMe)
Aktivní perk, prodleva 5s
Mana = 15 + 1/4 levelu cíle (čím silnější protivník, tím víc many)
Vyžadované podmínky: povolání Válečník, perk Výsměch
Snažíš se chránit své spolubojovníky tím že vyzveš někoho na souboj. Pokud jsi dostatečnou hrozbou, cíl tvoji výzvu přijme a zaútočí na tebe.
Vyvoláš v cíli agro v hodnotě 20/40/65/100% a o stejnou hodnotu mu snížíš agro všech ostatních. Zároveň vyvoláš u cíle aktivní změnu protivníka (cíl se pokusí najít nového protivníka na základě nového agra a situace na bojišti)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6645 [bylo restartováno]
- oprava spotřeby many perku "Já jsem tvůj soupeř!" (FightWithMe), aktivační mana (15) se spotřebovávala 2x
- převedení bonusové Magické odolnosti z perku Zuřivost (Berserker) na SOE (tj. bude s buffikonou atd.)

Nový perk "Boxovací pytel" (PunchingBag)
Perk lze aktivovat/deaktivovat, 10s prodleva před další aktivací.
Mana: 0
Vyžadované podmínky: žádné
Děláš ze sebe snadný cíl a tím odvádíš pozornost od ostatních.
Pokud jsi zraněn(a) vzroste tvé agro u protivníka o 25/50/75/100% tohoto zranění.

SVN 6646 [bylo restartováno]
- perk "Boxovací pytel" (PunchingBag) je u NPC vždy zapnutý (nemusí ho aktivovat/deaktivovat)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6648 [bylo restartováno]
Ochočování:
- zrušeno zablokovaní dalšího ochočení při dosažení pátého majitele
- zvíře si pamatuje posledních pět majitelů
- automatický úspěch ochočování zvířete bývalým majitelem (pokud na něj už nezapomnělo)
- drobné úpravy textů
- za opakované propouštění a ochočování tvora nejsou zkušenosti

SVN 6649 [bylo restartováno]
- opraveno načítání systému Tokenů
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6651 [bylo restartováno]
Perky:
- Odrážení střel
-- úprava popisu perku (Odrážení úderů zvyšuje šanci na zablokování útoku na blízko. Pokud nemáte štít použijete k bloku zbraň, ale šance bude o třetinu nižší.)
-- šance zůstává 10/20/30/40% bonus k bloku štítem, 6/13/20/27% šance na blok zbraní
-- oprava funkce perku (místo zvyšování hodnoty obrany má dávat šanci na zablokování střeleckého útoku)
-- oprava funkce perku (nepoužíval se pro blok zbraní)

- Obranný boj
-- přejmenován na "Odrážení úderů"
-- úprava popisu perku (Odrážení úderů zvyšuje šanci na zablokování útoku na blízko. Pokud nemáte štít použijete k bloku zbraň, ale šance bude o třetinu nižší.)
-- šance zůstává 5/10/15/20% bonus k bloku štítem, 3/7/10/14% šance na blok zbraní
-- oprava funkce perku (používala se hodnota pro blok štítem, ne snížená hodnota)
-- odstranění požadavku na perk Bojové reflexy

- změněn popisek vlivu těchto dvou perků v informaci o zbrani a štítu (např. v příkazu [look, informacích u obchodníka atd.)

AI:
- oprava nasedání NPC na jejich mounty (mount zastavoval 2 pole daleko, pro nasednutí se vyžaduje vzdálenost 1)

Ostatní kód:
- přepracování metody zjišťování zda je NPC/hráč ve vodě (zrychlení opakované detekce na stejném políčku)
- při kontrole GoHome (NPC mimo svojí lokaci, jednou za hodinu) je kontrolováno i zda NPC nestojí ve vodě (nebo naopak vodní mimo vodu)
- přepracování metody spawnování monster (kontrola místa kam se spawnuje, kruhový prostor pro spawn)
- podpora pro ImageScale ze strany servru
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6652 [bylo restartováno]
- oprava pádu při tvorbě postavy
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6653-6655 [bylo restartováno]
- oprava ranního tříhodinového lagu
- optimizace částí kódu podílejících se na lagu
- oprava GoHome časovače (jednou za hodinu uklízí NPC která se moc vzdálila od svého domova), nefungoval správně (spustil se jen jednou)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6658 [bylo restartováno]
- do textu Announce lze vložit "očarování", které bude trvat tak dlouho jako je platnost zprávy
- bonusy z Uniforem se sčítají s ostatními bonusy
- úpravy systému očarování (příprava pro definice které se mají sčítat s jinými)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6660 [bylo restartováno]
- ošetření dvojitých boostikon (prosím dejte vědět pokud by pro změnu některé boostikony chyběly!)
- ošetření spamu XP bonusů při zisku onlineXP
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6663 [bylo restartováno]
Oznámení:
- zpřístupnění příkazu [announce i hráčům (hráči zobrazí Oznámení, stejně jako by právě nalogoval do hry)
- oprava zobrazení času trvání oznámení
- zobrazení efektu oznámení v textu oznámení
- podpora entru při psaní a zobrazení oznámení
- drobné úpravy gumpů tvorby a zobrazení oznámení

Ostatní:
- drobné korekce kódu a komentářů kódu
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Podtemno:
- Správné barvy jména dle typu NPC
- Doplnění systémových vendorů
- Kontrola a doplnění ostatních NPC (návody, učitelé, zakázky)
- Úprava nastavení a cen nájmů a dle světového nastavení
- Příprava pro hráčské tržiště
- Menší úpravy spawnů
- Přesun teleportu mezi tvrzí a městem Tzir'Ular (pod banku)
- Velká oprava a úprava chyb v mapě (výškové problémy), nových vstupů atd.
- Opravy chybných dlaždic a další grafiky ve městě
- Nové NPC: Mládě temnoperné harpie
- Nové NPC: Temnoperná harpie

Mapa:
- Update mapy a statiky (menší či větší úpravy po celém světě)
SVN 6664-SVN 6667 [bylo restartováno]
Efekty:
- úprava očarování DayLight (spravné nastavení "power")
- úprava SOELightEffect (předělané generování světla na postavě)
- úprava LightSource na vrhání tmy (ještě vyžaduje opravu klienta)

Announce:
- opravy zahájení a ukončení očarování generovaného oznámením
- přidání gumpu pro úpravu očarování (QoL pro GM)

Výrobní návody:
- oprava pádu servru při editaci vendora s návody

SVN 6668 [bylo restartováno]
Perk gumpů:
- oprava pádu při použití nedodělaných perků (Metalurg)
- oprava resetu perků (nešlo resetovat navazující perk, i když byl jím požadovaný perk dostatečný)
- úprava gumpu s výběrem perků zdarma (např. u zloděje se nedostatečně zobrazovala nápověda k výběru).
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6669-6671 [bylo restartováno]
- oprava zjiśťování a aplikace barev (bug barevných flakonků)
- oprava gumpu výroby, u určitých výrobních kontejnerů nešlo nastavit zdroj surovin na výrobní kontejner (např. u Řezbářského náčiní)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6673 [bylo restartováno]
- oprava pádu advancedvendora
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6674 (bylo restartováno)
- Včelí úl / odstraněna chyba bránící použití
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.Skok na fórum: