Hodnocení tématu:
  • 8 Hlas(ů) - 4.5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
* Co bylo opraveno/upraveno/přidáno *
NOVÉ PŘEDMĚTY

Zbroje:
- zpevněná helma (součást sady pro zpevněnou zbroj)
- kroužkové rukavice (součást sady pro  kroužkovou zbroj)
- vyztužené kroužkové rukavice (součást sady pro vyztuženou kroužkovou zbroj)
- falérová kukla (součást sady pro pro falérovou zbroj)
- vyztužená falérová kukla (součást sady pro pro vyztuženou falérovou zbroj)

Zbraně:
- lesní dýka (bodná zbraň)
- lovecký tesák (bodná zbraň)
- vrhací kudla (bodná zbraň)
- vrhací dýka (bodná zbraň)
- corvus (drtivá zbraně)
- jednoruční sekera s trnem (sekera)
- medvědí sekera (sekera)
- dvoubřitá sekera (sekera)
- severská sekera (sekera)
- falchion (meč)

Suroviny pro výrobu:
- ruda cínovec (hornictví)
- ingot bafenu (slévačství) 
- měděná záštita a hlavice (kovářství)
- bronzová záštita a hlavice (kovářství)
- železná záštita a hlavice (kovářství)
- ocelová záštita a hlavice (kovářství)
- bafenová záštita a hlavice (kovářství)
- bronzový list (kovářství)
- ocelový list (kovářství)
- bafenový list (kovářství)
- bronzový drát (drátenictví) 
- bafenový drát (drátenictví) 

Ostatní:
- hadí hnízdo (hnízdo pro vejce z npc podzemní hádek)

ZMĚNA PŘEDMĚTŮ:

- úprava durability a identifikace u všech zbraní a zbrojí (až na výjimky jsou hodnoty durability vyšší, u vendorů byli předměty opraveny a nastaveny na správnou maximální hodnotu durability aby je vendor dokázal prodat)
- kostěná zbroj (výrobního postupu a kategorie)
- lamelová zbroj (změna sady, výrobního postupu a kategorie)
- vyztužená kroužková (změna barvy pro lepší orientaci ve stejných grafických částech)
- kanelová zbroj (změna sady, výrobního postupu a kategorie)
- plná plátová zbroj -> dříve lesklá (změna sady, výrobního postupu, jména a kategorie)
- róba kněžích a róba temných kněží (úprava sady)
- vypracovaná kůže (odebrání perku koželuh pro výrobu)
- kožené a kostěné brnění (odebrání perku kožešník pro výrobu)
- změna názvu receptu Pečené maso -> Pečené žebro
- změna názvu receptu Pečené vejce -> Smažené vejce

ODSTRANĚNÉ PŘEDMĚTY:

- prozatímní odebrané ingoty z výroby: Ingot electra, Ingot tincithilu, Ingot modré oceli, Ingot uruk-gundu, Ingot heritu
- prozatímní odebrané zbraně z výroby: Prapor Armády Isharionu, Válečný dřevec, Těžký válečný dřevec, Hůlka černokněžníka, Kouzelnická hůlka, Mágova hůlka, Hůlka lesních víl, Vikingský meč
- odstraněna ruda: Millerit

ÚPRAVA ZBRANÍ:

- změna se týká těchto typů zbraní -> seker, drtivých, sečných, bodných a tyčových
- nastavení zbraní bylo předěláno ze systémového na individuální, tato změna nám umožnila rozvrhnout používání zbraní i mimo nastavené standarty (0/25/50/75/100 dovednost). 
- zbraním byli také změněny kategorie, poškození, rychlost, průraz, vliv statů, aktivní boj a další
- drtivé, sečné a sekery jsou nyní jednoruční i obouruční a to až do 5. kategorie (dříve končili dříve a jednoruční zbraně tak nebyli tolik výhodné)
- u drtivých a sečných zbraní přidána další větev mimo jednoruční a dvouruční (zbraň držená jednoručně/dvouručně)

VÝROBNÍ POSTUPY A TĚŽBA:

- těžba se nově řídí aliaslistem těžby (s ohledem na změny ve výrobcích kováře a nových systémů se těžba rud bude lišit od toho na co jste zvyklí)
- úprava skillu hornictví (změněny min a maximální požadavky pro těžbu rud)
- změněna barva u rud: Ilmenit, Chromit a Grafit
- změna požadovaných dovedností, vyrobních postupů, potřebných surovin a ceny pro výrobky skill kovářství a slévačství (na drátenictví se pracuje)
- vylepšení gumpu výroby (využití průhlednosti, zvuk kliknutí apod.)

Základní kámen a změna pro výrobky černých řemesel (ale i další, které berou suroviny z černých řemesel) je rozdělení výroby na základní materiály -> Měď, Bronz, Železo, Ocel, Bafen
Ingoty základních materiálů a slitin se slévají přímo z natěžených rud a surovin (již ne kombinováním samotných ingotů)
Slitiny již nejsou výrobní surovinou, ale používají se na úpravu samotných výrobků (v této chvíli zbraně a zbroje)
Tato úprava se na výrobek aplikuje již při samotné výrobě ve výrobních gumpu. (již hotové výrobky nelze modifikovat)
Perk slévač ovlivňuje jakou třídu slitinu dokáže řemeslník použít na modifikaci výrobku

WEB A WIKI:

- tlačítko s odkazem na oficiální discord Manawydanu přidáno na web
- Aktualizována stránka zpracování zvěře na wikipedii 
- Aktualizována stránka zisk perkovních bodů na wikipedii 
- Aktualizovány informace ohledně dovednosti Anatomie na wikipedii 
- Aktualizována stránka dovednosti taktika na wikipedii 
- Aktualizována stránka dovednosti dřevorubectví na wikipedii 
- Aktualizována stránka dovednosti přesnost na wikipedii 
- Aktualizována stránka dovednosti písemnictví (knížky a stránky) na wikipedii 
- Úprava a aktualizace informací u Magie -> Tabulka povolávání
- Úprava informací ohledně perku "Výsměch" na wikipedii
- Úprava informací ohledně perku "Koncentrace" na wikipedii
- Úprava informací ohledně perku "Jistá paže" na wikipedii
- Úprava informací ohledně perku "Bojové reflexy" na wikipedii
- Úprava informací ohledně perku "Rychlý pohyb" na wikipedii
- Úprava informací ohledně perku "Sesílání v boji" na wikipedii
- Úprava informací ohledně perku "Zacházení se štítem" na wikipedii
- Přidány informace a požadavky ohledně perku "Já jsem tvůj soupeř!" na wikipedii

DALŠÍ ÚPRAVY:

- změna pokrytí zbrojí (mírně pozměněné procentuální rozložení zbroje na postavě a šance na zásah částí těla)
- snížení cen u drožek a přidána drožka do dřevnické državy
- přidán prodejce zvířat do Vilhelmovic a Tzir'Ularu
- změna barvy u všech prodejců návodů (pro rychlejší přehled)
- npc rozdávající řemeslné zakázky nyní pracují i v noci
- přidána vývěska do podtemna (vojenská čistka odkazující se na dungeony)

- nový dungeon Krysodlačí doupě (vchod u drowů v podtemnu)
SVN 6692 (bylo restartováno)
Prodavač (AdvancedVendor):
- přepracování definice produktů (aby umožnila níže uvedené)
- umožněno třídění podle Materiálu
- opraveno třídění podle očarování
- umožněno definování odlišných cen pro výrobky s rozdílným materiálem a/nebo očarováním

Prostředník (Middleman):
- rozšíření možností o suroviny (dosud poskytoval jen výrobky)

Mapa pokladů (TreasureMap):
- přidána informace o přibližném levelu mapy (rozsah asi ještě projde úpravou, zatím nastaveno na 1-10 Dětské kresba, 11-20 X značí to místo, 21-30 Dobrá mapa, 31-40 Mapa s hádankami, 41-50 Komplikované hádanky, 51+ Práce paranoika)
- skrytí zobrazení kvality a stavu předmětu (zbytečné informace)

Příkaz [cena:
- pokud se nezadá název, vyskočí target
- rozšíření o hledání cen bytostí (pokud je někdo prodává)
- zobrazení informací v gumpu místo v textovém řádku
- rozšíření a jasnější význam uvedených informací

Zakázky:
- oprava násobiče ceny skrz nastavení zakázky (nefungoval)

Systém/GM:
- systém Materiálů a příslušné úpravy výroby (viz. zpráva od Sokara)
- drobné optimizace, aktualizace kódu
- doplněno kopírování očarování při [dupe předmětu
- oprava výpočtu ceny v GM nápovědě výrobního postupu (nebrala v potaz suroviny s díly nebo porcemi)
- opravené nastavení SpellLevelu u SpellScrollVendor (při prvním nastavení dvouklikem neupravil sortiment svitků)
- úpravy gumpu Interface (po najetí na řádek se zobrazí tooltip předmětu z tohoto řádku, doplnění tooltipů (funkcí) na šipky)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6693 (bylo restartováno)
- oprava pádů při nákupech tekutin a zvířat
- oprava zobrazení materiálu v popisu předmětu (např. po povelu [look)
- úprava nápovědy ceny AdvancedVendora pro nádobu s tekutinou (v nápovědě počítá s cenou tekutiny stejné kvality jako má nádoba)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6694 (bylo restartováno)
- podpora pro změny velikostí postav (vyžaduje aktualizaci klienta)
- podpora změny velikosti postav v Bestiáři
- automatická změna velikosti mláďat na farmě (50 až 100% podle toho jak se blíží dospělosti)
- ošetření parsování čísel v některých povelech (pády při použití některých GM povelů)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6695 (bylo restartováno)
Oprava dojení zvířat:
- zablokováno dojení prázdného zvířete (bud nepoužitelných nádob po dojení, nádobu vám může GM opravit nastavením Quantity na 1)
- přidání buffikony k akci dojení
- debug pro GM (při dojení prázného zvířete GMkem dojde k vytvoření 10 dávek tekutin)

- úprava gumpu [MoveItem (signalizace že se item vznáší ve vzduchu)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Mapa:
- Update mapy a statiky = úprava cypronské arény a otevření druhé větší části Krysodlačího doupěte (podtemno).
Klient:
- Nová verze klienta 2023.4.1.26031 s podporou velikostí viz. Whitey novinky
SVN 6696 (bylo restartováno)
- oprava pádu při konci loajality NPC bez AI
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6697 (bylo restartováno)
Chov zvířat:
- oprava chyby generování více než jednoho typu předmětu (např. mléko + vlna)
- opraveno používání věcí na zvířata (šly použít pouze nůžky, jiné věci v definici nefungovaly)
- opraveno získávání informací pro Zakázky (některé věci "vyrobitelné" zvířetem byly ignorovány)
- přepsán proces dojení a používání předmětů (doplnění animace, omezení pohybu atd.)
- Farmaření snižuje čas dojení, stříhání atd. až o polovinu

Systém:
- ukončení animace na konci akce (např. ohnutí se při okopávání apod.)
- ukončení animace při předčasném přerušení akce

GM:
- "[test production" umožní GM resetovat produkci zvířete (aby ho bylo možné znovu podojit atd.)
- tooltip v Bestiáři u definic generování věcí zvířetem
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6698 (bylo restartováno)
Chov zvířat:
- doplnění zprávy o konci dojení a další péče
- oprava chyby kdy hospodářská zvířata nevytvářela žádné produkty
- změna skillu pro čas na dojení a další péči na Znalost zvířat
- pokud má dojení nebo jiná péče nastavený požadovaný skill, použije se tento skill místo Znalosti zvířat na určení času trvání
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6699-6701 (bylo restartováno):
- podpora změny rozměry itemů (zatím v klientu integrována pouze změna velikost mrtvol)
- změna rozměru "mláďat" na farmě z 50-100 na 65-100%

Klient (vyžaduje update klienta):
- úprava tmavnutí a blikání buffikon efektů kratších než 50 sekund (objevovaly se hned tmavé, nebo hned blikající)
- měnitelný rozměr mrtvol (přebírají hodnotu původního NPC)
- přepsání kódu zvětšování mobile (vylepšení generování grafiky na židlích, oprava hitboxů (reakce při najetí myši nebo kliknutí), optimizace)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6702 (bylo restartováno)
Bestiář:
- nová velikost "V" (jako A0 + lze ji zašlápnout)
- velikost A0 a V nemůžou rozšlapávat předměty

Materiály:
- oprava resetování barvy, pokud se použil Materiál bez nastavené barvy na obarvený předmět
- oprava zadávání přenašeče Materiálu (pokud se napsal česky item tak ho to nepoznalo)
- oprava přenosu barvy ze suroviny (za určitých okolností se nepřenesla)

AI:
- oprava chování kdy NPC ignorovalo strážné
- oprava výběru protivníka, pokud na NPC útočil jediný útočník (chyba v systému agra nulovala útočníka)

Systém:
- 25% průhlednost kaluží krve
- oprava obarvení kaluže krve podle nastavení v Bestiáři
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Aktualizace klienta:
- oprava chyby při spouštění klienta (Engine.ParseArg)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6704 (bylo restartováno)
Kouzla:
- oprava kouzla Smradlavý oblak (v kódu chyběl test odolání účinku kouzla, viz. popis kouzla)
- úprava efektu odolání kouzlu (jiný grafika než točící se hlava, odpojen zvukový projev)

AdvancedVendor:
- oprava pádu při manipulaci s očarovanými předměty a jejich naceněním

Ostatní:
- rozšíření polí tooltipů gumpu [Enchant
- Flying (zatím nevyužitá hodnota u NPC; NPC je považováno za letící pokud má křídla a běží, nebo je nad vodou)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6712 (bylo restartováno)
- systém Modulárních akcí (náhrada dechů, beta pro GM)
- rozšíření PreciseAnimation (ve spolupráci s novou verzí klienta umožňuje přesněji ovládat animace)
- oprava určování cíle pokud hledáme nejslabšího spojence
- vrácení efektu selhání kouzla zpět na lebku
- aktualizace paketů pro GM itemy Blocker (blokuje pohyb) a LOSBlocker (blokuje pohled)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6714 (bylo restartováno)
- oprava určování BodyStructure (např. Papoušek tvrdil že nemá křídla, protože je Animal a ne Bird)
- létající NPC létají (využití animace letu pro NPC ve vodě, ještě nutno dořešit aby nelétali pod průhlednou vodou ale nad ní)
- aktualizace kódu efektů o přesné časování a možnost použít průhlednost (bude postupně aplikováno po aktualizaci klienta)
- úprava kódu ActionModuleMovingEffect aby využil průhlednosti efektů

Aktualizace klienta 2023.6
- využití grafiky létajících NPC
- oprava rychlosti animací při změně minimálních FPS (Ticker místo Renderer.Frame)
- přidána možnost nastavit průhlednost efektů
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6717 (bylo restartováno)
Kouzla:
- nastavení průhlednosti některých kouzel (firebal, Hořící ruce a pod.)
- úprava systému animace těchto kouzel (převod efektu na PreciseAnimation)
- úprava animací některých kouzel
- oprava kouzla Smradlavý oblak (ovlivňoval i NPC stojící vysoko nad/pod ním)

Modulární akce:
- QoL vylepšení gumpu (jednodušší nastavení AI výběru cíle apod.)
- oprava chyby vymazávající parametru editovaného modulu (akce vyvolávající submenu)
- modul přidávající toho kdo aktivoval akci mezi cíle
- modul spawnování speciálních políček (políčko při sešlápnutí aktivuje akci se spouští "Při vstupu na spec. políčko" - akce pak obstara zranění, animace atd.)
- možnost zadat konkrétní rozsah při převodu cíle na políčka (např. pro vytvoření kruhu kolem cíle)
- možnost zadat obrácenou animaci políček ("nádech" místo "chrlení" atd.)

Systém:
- optimizace a modernizace pár kousků kódu
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Fix klienta - pád při vstupu do stok.
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Update klienta:
- ikony nad/pod postavou (projeví se až po příslušné aktualizaci servru)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6719 (bylo restartováno)
Systém Marks:
- ikony nad a pod NPC
- podpora ze strany servru
- podpora ze stranyu klienta
- značky na systémová NPC: AdvancedVendor, BaseEscortable a NPC s řemeslnickým kvestem (další budou následovat)

Systém ModulkarAction:
- políčka generované modulární akcí mohou být zničitelná (např. ledový golem, stavějící kolem sebe ledovou bariéru, kterou lze zničit; chybí nastavení v gumpu)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6720 (bylo restartováno)
Marks:
- oprava chyby v serializacei/deserializaci
- práce na nastavovacím gumpu, vynucené obarven, podpora do spawneru (Rat:M=Boss -> Krysa s ikonou bose)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.Skok na fórum: