Hodnocení tématu:
  • 8 Hlas(ů) - 4.5 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
* Co bylo opraveno/upraveno/přidáno *
SVN 6722 (bylo restartováno)
Úprava dovednosti Znalost zvěře:
Pokud majitel farmy zacílí pozemek nebo nájemní truhlu, zobrazí se mu kromě informace o zvířeti i seznam zvířat na farmě.
Zvíře ze seznam, o kterém si prohlíží informace, je ve hře zvýrazněno šipkou.
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
Server - SVN 6726 [bylo restartováno]
Výroba:
- fix slévání (pokud dala výroba na výběr zbraně i zbroje, aplikoval se na zbroje postup pro zvýšení poškození místo obrany)


Server - SVN 6725 [bylo restartováno]
Gumpy:
- rozšíření pro zavření konkrétního gumpu pomcí ID řetězce
- rozšíření "related" pro propojení pozic dvou gumpů

Animals Lore
- úprava gumpu PetKnowledgeFarmGump, konkrétně využití propojení pozeice a zavírání konkrétních gumpů
- úprava hlášky po použití skillu (aby naznačovala že lze zacílit kromě zvířete i farmu)

Itemy:
- ikona šipky nad zvířetem u dojicí židličky

Výroba:
- fix spotřeby materiálů při slévání (chybná spotřeba když proces požadoval víc než jednu surovinu)

Vytváření nové postavy:
- fix obřích postav po loginu (vyžaduje klienta v2023.9)


Klient, verze 2023_09
- fix obřích postav po loginu
- úpravy kvůli rozšíření možností gumpů
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
NOVÉ PŘEDMĚTY

Truhlářství:
- Vrstvené Jartanové polínko
- Vrstvené Radubové polínko
- Vrstvené Centenové polínko
- Vrstvené Tisecové polínko
- Vrstvené Ebetinové polínko
- Vrstvené Mahtopové polínko
- Vrstvené Palimartové polínko

Carving / Krejčovství (nové kůže pro stahování a následná výroba vypracované kůže):
- Vlčí
- Medvědí
- Býčí
- Krokodýlí
- Ještěří
- Yuan-Ti
- Trolí

VÝROBNÍ POSTUPY:

Dřevo:
Možnost vytvoření vrstveného dřeva, které se používá na úpravu zbraní (stejný postup jako u slitin).
Tato úprava se na výrobek aplikuje již při samotné výrobě a to ve výrobním gumpu. (již hotové výrobky nelze modifikovat).

Kůže:
Možnost vytvoření Vypracované kůže jiných druhů, které se používají na úpravu zbrojí z krejčovství (stejný postup jako u slitin).
Tato úprava se na výrobek aplikuje již při samotné výrobě a to ve výrobním gumpu. (již hotové výrobky nelze modifikovat).

OSTATNÍ:

Durabilita:
- Opravena durabilita střelných zbraní podle nových pravidel
- Opravena durabilita holí podle nových pravidel
- Opravena durabilita kožených zbrojí podle nových pravidel

Další:
- Změna výroby vypracované kůže
- Změna barvy NPC: Krokodýl
- Nové NPC: Říční býk
- Nové NPC: Skalní býk
- Nové NPC: Bahenní krokodýl
- Nové NPC: Písečný krokodýl
SVN 6727-6756 (bylo restartováno)

AdvancedVendor
- vyhledávání podle názvu zboží (ignoruje velká/malá písmena, ale (zatím) nepozná "á" od "a")
- autocommit u vyhledávání zboží a nastavování počtu zboží, vyžaduje klienta 2024-06
(gump běží i na starším klientu, ale je nutné používat OK k potvrzení vyhledání a kulaté tlačítko Přepočítat pro přepočtení ceny zboží)

ZeroWeightStorageDeed (např. deed s vystěhovanými věcmi z domu)
- fix deedu, nezobrazovaly se informace o způsobu použití

Jídlo
- jídla mohou mít své efekty (jako jsou očarování zbraní, účinky lektvarů atd.)
- na postavě může být efekt jen z jednoho jídla, snězení dalšího jídla ruší efekt jídla předchozího
- efekt jídla nelze dispelovat
- efekty jídla mají novou kategorii, tj. sčítají se s efekty kouzel/modliteb/předmětů
! chybí možnost nastavení "z výroby" (pracuje se na ní), prozatím má efekty pouze jídlo ručně upravené GM (za účelem testů)

Předměty
- fix zobrazení zprávy o ošetření olejem/lakem v tooltipu

Server
- podpora autocommitu ze strany servru
- funkce Mod pro GM (rychlé nastavení skupiny vlastností předmětu, vč. možnosti použít přímo u generování NPC/předmětů)
- vylepšení spawnerů (lze nastavit šanci výskytu daného tvora)
- oprava gumpu nastavení zakázek (určité parametry nešlo zadat)
- drobné opravy a optimizace bez přímého vlivu na herní systémy
- ošetření některých pádů
- drobné změny a opravy pádu systému Modulárních akcí (systém pro nastavení speciálních schopností NPC a předmětů)

Úspěchy:
- fix vícenásobného záznamu úspěchů OnKillKlient 2024-06 / bude vydán v blízké době
- podpora autocommit ze strany servru (napsaný text v gumpu se po nastaveném čase odešle bez potřeby mačkat tlačítko)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6758 (bylo restartováno)

AdvancedVendor
- vyhledávání ignoruje velká/malá písmena a diakritiku
- vyhledávací okénko neztrácí kurzor po ukončení psaní (tj. po přebliknutí gumpu lze psát dál)

Spawner
- oprava spawnu objektů stejného typu, lišících se jen modem
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6762 (bylo restartováno)
Stopování
- přepracovaný systém stopování, podrobnosti http://forum.manawydan.eu/showthread.php?tid=3688.

Sytém
- přidána možnost globálně vypnout OnlineXP
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6764 (bylo restartováno)
Stopování:
- přidána informace o hodnotě stopování (skilly prohnané vzorcem) a výší bonusu peta
- oprava podmínky zobrazení maxima jistoty stopou (aby to bylo opravcdu po prvním vystopování)
- přejmenování "Známosti stopy" na "Znalost stopy"
- oprava běhání při stopování (za určité situace se dalo běhat)
- oprava chování při ztrátě stopy (nemizel questarrow apod.)
- oprava aplikace "kvality terénu" (hodnota která může snížit maximální šance na daném území), aplikovala se na špatném místě (za určité situace se šaptně kalkulovaly šance)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6765 (bylo restartováno)
Stopování
- zjednodušení systému bonusů stopovacích petů
- úprava gumpu stopování (odstraněny hodnoty, místo nich jen textově zda je aktivní bonus peta a postih mountu)
- umožněno ruční stopování i při aktivním automatickém

Systém
- oprava pádu
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6771 (bylo restartováno)
Stopování:
- oprava množení názvu zvířete v buffikoně stopování

CS4Combat:
- optimalizace skript (odstranění teoretického zdroje lagů)
- umožnění definovat defaultní definici pro Mobile (jako jméno zbraně se použije systémový typ NPC)
- umožnění definovat obecné definice, které lze ručně přiřadit na zbraň nebo jinou věc (pro tvorbu artefaktů apod.)
- přidání vyhledávání do gumpu s nastavením zbraní

Očarování:
- vylepšení způsobu ukládání očarování na objektu (umožnuje lepší práci s efekty generovanými v ID)

Systém:
- doplněno načítání kontextu pro jídlo typu Bananas, Cantaloupe, Coconut, Dates, FruitBasket, Grapes, Lemon, Lime, SplitCoconut, Squash, Watermelon
- opraven pád při prohlédnutí jídla (Food) pomocí kontextového menu nebo příkazu [look, když jídlo nemá definovaný kontext
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6773 (bylo restartováno)
- oprava pádu při zabití některých NPC
- ošetření pádu Vývěsky se zakázkami (pád při manipulaci se zakázkou která již nemá zadavatele)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6775 (bylo restartováno)
- oprava snižování HP předmětů se slitinou zvyšující HP po deserializaci servru
- oprava považování předmětů s různou slitinou za stejné
- drobné optimizace kódu
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6776 (bylo restartováno)
- oprava pádů stopování
- oprava přiřazení defaultní zbraně (bug "NPC bojují jen pěstmi")
- oprava pádu WhoGumpu
- oprava překlepu "oslpen" -> "oslepen"

SVN 6777 (bylo restartováno)
- ošetření předčasného smazání truhly z deedu
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6778-6787
- opravy a vylepšení systému Modular Action (akce pro NPC)

SVN 6788 (bylo restartováno)
- opravy chyb a pádů
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6797 (bylo restartováno)
Očarování:
- nové očarování pro změnu šance zablokování útoku (přičítá se k šanci bloku štítem a zbraní, použije se i když není dost aktivních obran)
- nové očarování pro změnu efektivitu kouzel a modliteb
- nové očarování pro změnu šance zásahu
- nové očarování pro změnu nosnosti (vč. varování před přetížením chvilku před vypršením očarování)

Boj:
- oprava animací a zvuků (některé chyběly)
- NPC při velení podřízeným rozeznávají lidské postavy a velí jim "ke mě" místo "k noze"
- doplněn zvuk zásahu do zbroje (HurtSound pokud v místě zásahu není zbroj)
- NPC útočící defaultní zbraní použijí AngerSound místo zvuku zbraně (už žádné kovové zuby pro krysy a podobně...)

SVN 6789-6796 (bylo restartováno)
- nový systém "Unlock" pro odemykání očarování pomocí zkušeností ("Získej 100XP bojem pro odemknutí očarování +1 poškození ohněm", "Získej 123XP ze Zakázek pro odemknutí očarování +5 Krejčovství" atd.)
- oprava resetů "ceny za teleportaci" u teleportů (nutno aplikovat ještě ingame, hlaste pokud některý z teleportů stále zlobí)
- přidána možnost definovat nové typy jídla v Item Databázi
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.
SVN 6799 (vyžaduje restart)
Očarování:
- nový efekt EvadeEnchatment (vliv na obranu)

Kouzlení:
- v ModularAction je možné nadefinovat akce spouštěné při seslání kouzla (tj. lze jim přidávat nové efekty atd.)
Nevěřte rase která se pořád usmívá. Něco s ní není v pořádku.Skok na fórum: